Thư gửi đồng bào khu tự trị Thái – Mèo nhân dịp kỷ niệm một nǎm thành lập Khu tự trị (7-5-1956)

Thân ái gửi đồng bào Khu tự trị Thái – Mèo,

Hôm nay, đồng bào ăn mừng ngày kỷ niệm một năm thành lập Khu tự trị Thái – Mèo và hai năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời chúc mừng đồng bào.

Năm vừa qua, đồng bào Khu tự trị Thái – Mèo đã cố gắng về mọi mặt: đã đoàn kết chặt chẽ, đã giúp nhau tăng gia sản xuất, đã đi học nhiều hơn, như thế là tốt.

Nhưng, đó mới là kết quả bước đầu. Để nhân dân mọi người được ấm no, mọi người đều biết chữ, mọi người đều tiến bộ, đồng bào cần phải cố gắng hơn nữa

1- Phải đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc và các tầng lớp nhân dân, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau cùng tiến bộ.

2- Phải ra sức tăng gia sản xuất, học tập văn hoá, vệ sinh phòng bệnh.

3- Phải luôn luôn tỉnh táo, sẵn sàng giúp đỡ bộ đội và công an chống âm mưu của địch chia rẽ dân tộc và phá hoại đời sống yên vui của bản mường.

4- Nhân dân thẳng thắn phê bình cán bộ, phê bình chính quyền, bày tỏ lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính những ý kiến và nguyện vọng của mình, giúp Chính phủ đặt chủ trương và kế hoạch cho đúng để cải thiện đời sống cho nhân dân.

Cán bộ phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, phải gần gũi nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân, chăm lo đến đời sống của nhân dân; hết sức chống quan liêu, tham ô, lãng phí.

Đảng, Chính phủ và tôi luôn luôn theo dõi công việc và sự tiến bộ của đồng bào.

Tôi chúc đồng bào cố gắng thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1956, làm cho Khu tự trị ngày càng giàu mạnh, góp phần củng cố miền Bắc, làm nền tảng vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Chào thân ái và quyết thắng.
Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 1956
HỒ CHÍ MINH

—————————-

Báo Nhân dân, số 796, ngày 9-5-1956.
cpv.org.vn