Lời đáp trong buổi lễ trình quốc thư của Đại sứ nước Cộng hoà nhân dân Rumani (19-7-1956)

Thưa đồng chí Đại sứ thân mến,

Tôi rất vui lòng nhận bản quốc thư của Chủ tịch đoàn Quốc hội tối cao nước Cộng hoà Nhân dân Rumani uỷ nhiệm đồng chí làm Đặc mệnh toàn quyền Đại sứ ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và tôi rất cám ơn những lời chúc mừng của đồng chí.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Công nhân và Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Rumani, nhân dân Rumani đã thu được nhiều thắng lợi vẻ vang trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đang phấn khởi thực hiện kế hoạch 5 nǎm lần thứ hai. Nước Cộng hoà Nhân dân Rumani đã không ngừng phát triển quan hệ ngoại giao, mở rộng trao đổi kinh tế và vǎn hoá trên tinh thần chung sống hoà bình với tất cả các nước trên thế giới. Nhân dân Rumani đóng góp một phần tích cực trong công cuộc bảo vệ hoà bình và hợp tác quốc tế do Liên Xô lãnh đạo.

Tôi vui lòng nhận rằng trong công cuộc đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của mình, nhân dân Việt Nam đã luôn luôn được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân Rumani anh em. Quan hệ kinh tế và vǎn hoá giữa hai nước chúng ta đang có đà phát triển mạnh. Tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta ngày càng củng cố và thắt chặt hơn.

Trước đây, đồng chí cựu Đại sứ Côxôvianu đã ra sức củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Từ nay tôi chắc rằng đồng chí Đại sứ sẽ tiếp tục tǎng cường mối tình anh em thắm thiết đó.

Thưa đồng chí Đại sứ,

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí lãnh chức Đại sứ ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong công tác của đồng chí để phát triển và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ ra sức giúp đỡ để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang đó.

Nhân dịp này tôi nhờ đồng chí chuyển đến Đảng Công nhân, Chính phủ và nhân dân Rumani lời chào thân ái của chúng tôi.

——————————

Đọc ngày 19-7-1956.
Báo Nhân dân, số 868, ngày 20-7-1956.
cpv.org.vn