Điện chúc mừng Quốc vương Marốc (2-12-1957)

Kính gửi Quốc vương Môhamét V,

Nhân dịp 18 tháng 11, kỷ niệm lần thứ 30 ngày Quốc vương lên ngôi và là ngày Quốc khánh Marốc, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi xin kính chúc Quốc vương mạnh khoẻ và sống lâu.

Đồng thời xin chúc nước Marốc ngày càng thịnh vượng và thu được nhiều thắng lợi trong công cuộc củng cố nền độc lập.

 

————————

Báo Nhân dân, số 1363, ngày 2-12-1957.
cpv.org.vn