Điện chia buồn với Đảng Cộng sản và Chính phủ Tiệp Khắc (17-11-1957)

Chúng tôi rất đau đớn được tin đồng chí Dapôtốtxki, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc và Chủ tịch nước Cộng hoà Tiệp Khắc, đã từ trần.

Đồng chí Dapôtốtxki mất đi, nhân dân Tiệp Khắc mất một người con ưu tú nhất, một vị Chủ tịch kính mến, Đảng Cộng sản mất một người có tài, nhân dân Việt Nam mất một người bạn rất quý mến.

Nhân danh Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đi dự kỷ niệm 40 nǎm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười và nhân danh cá nhân, tôi điện đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Tiệp Khắc anh em và nhờ các đồng chí chuyển tới gia đình đồng chí Dapôtốtxki lời chia buồn thành thật của chúng tôi.

Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đi dự kỷ niệm 40 nǎm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười
Trưởng đoàn
HỒ CHÍ MINH

————————–

Báo Nhân dân, số 1348, ngày 17-11-1957.
cpv.org.vn