Điện mừng Quốc khánh Cao Miên (9-11-1958)

Kính gửi: Đức Vua Nôrôđôm Xuramarít và Hoàng hậu Côtxamắc Nêarinrêát, Vương quốc Cao Miên,

Phnôm Pênh,

Nhân dịp ngày kỷ niệm Độc lập của Vương quốc Cao Miên, thay mặt nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi kính gửi Đức Vua và Hoàng hậu lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Chúc nhân dân Khơme thu được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp kiến thiết đất nước Khơme phồn vinh.

Chúc tình hữu nghĩ sẵn có giữa hai dân tộc Việt Nam và Khơme ngày càng củng cố và phát triển.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

——————————

Báo Nhân dân, số 1701, ngày 9-11-1958.
cpv.org.vn