Lời phát biểu trong buổi tiễn Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ (16-5-1963)

Thưa đồng chí Lưu Chủ tịch thân mến,

Thưa đồng chí Trần Nghị thân mến,

Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,

Hôm nay, tiễn đưa Lưu Chủ tịch và các đồng chí lên đường về nước, lòng chúng tôi lưu luyến vô cùng. Lưu Chủ tịch và các đồng chí ở thǎm Việt Nam thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng nhân dân chúng tôi rất nhiều tình cảm nồng nàn. Nhân dân chúng tôi càng cảm thấy thấm thía tình đoàn kết thân yêu giữa hai nước và hai Đảng chúng ta.

Đúng như Lưu Chủ tịch đã nói: “Tình hữu nghị giữa chúng ta có một lịch sử lâu đời. Tình hữu nghị ấy là tình hữu nghị chiến đấu được hình thành trong cơn bão táp cách mạng, là tình hữu nghị giai cấp của chủ nghĩa quốc tế vô sản vĩ đại, là tình hữu nghị bền vững không gì lay chuyển nổi”.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi chân thành cảm ơn các đồng chí đã mang đến cho nhân dân chúng tôi tình hữu nghị vĩ đại ấy.

Tình hữu nghị giữa hai nước và hai Đảng chúng ta, cũng như tình đoàn kết nhất trí giữa tất cả các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và các đảng cộng sản anh em, là của quý vô giá của chúng ta, nó bảo đảm chắc chắn nhất cho mọi thắng lợi của cách mạng.

Chúng tôi nhờ các đồng chí chuyển đến nhân dân Trung Quốc anh em, Đảng Cộng sản, Chính phủ Trung Quốc và đồng chí Mao Trạch Đông kính mến, lời chào nhiệt liệt nhất, thân thiết nhất của chúng tôi.

Xin chúc Lưu Chủ tịch, đồng chí Trần Nghị và các đồng chí lên đường mạnh khoẻ.

Tiễn đưa, chẳng muốn chia tay,
Bạn về cố quốc nước mây nghìn trùng.
Cầm tay, lòng lại dặn lòng:
Cùng nhau giương ngọn cờ hồng Mác – Lê.

Đọc ngày 16-5-1963.

————————

Báo Nhân dân,số 3337, ngày 17-5-1963.
cpv.org.vn

Advertisement