Thư chào mừng Hội nghị nhân dân Đông Dương (25-2-1965)

Kính gửi Hội nghị nhân dân Đông Dương,

Phnôm Pênh

Nhân dịp khai mạc Hội nghị nhân dân Đông Dương do sáng kiến của Thái tử Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc, tôi thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, gửi lời chào mừng nhiệt liệt đến Hội nghị. Cũng nhân dịp này, tôi nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần anh dũng của nhân dân Khơme anh em đã bền bỉ đấu tranh, bảo vệ chính sách hoà bình và trung lập, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Campuchia dưới sự lãnh đạo của Thái tử Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc.

Hơn mười nǎm nay, thi hành chính sách can thiệp và xâm lược, đế quốc Mỹ đã phá hoại một cách có hệ thống Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Đông Dương và Hiệp định Giơnevơ nǎm 1962 về Lào, đã xâm phạm độc lập, chủ quyền của ba nước chúng ta. Nhưng nhân dân Vương quốc Campuchia, nhân dân Vương quốc Lào và nhân dân miền Nam Việt Nam đã anh dũng chống lại và đã giành được nhiều thắng lợi to lớn.

Trong cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam , Mỹ đã bị nhân dân miền Nam Việt Nam anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đánh cho thất bại thảm hại. Để gỡ thế bí, bọn xâm lược Mỹ vừa tǎng cường chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, vừa trắng trợn gây những hành động chiến tranh đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đồng thời chúng tǎng cường các hoạt động khiêu khích vũ trang đối với Vương quốc Campuchia và cho máy bay tiến công nhiều vùng do Neo Lào Hắcxạt và lực lượng trung lập yêu nước Lào kiểm soát.

Chính sách gây chiến của đế quốc Mỹ đang bị nhân dân toàn thế giới kịch liệt phản đối.

Nhân dân ba nước anh em Việt Nam, Campuchia và Lào vốn đã luôn luôn cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng do Mỹ gây nên, nhân dân ba nước chúng ta đoàn kết chặt chẽ chống đế quốc Mỹ, thì chúng ta nhất định thắng lợi.

Tôi kính chúc Hội nghị nhân dân Đông Dương thành công tốt đẹp

Hà Nội, ngày 25tháng 2 nǎm 1965
Hồ Chí Minh

———————-

Báo Nhândân, số 3986, ngày 2-3-1965.
cpv.org.vn

Advertisement