Đáng khen (9-3-1967)

Nuôi lợn giỏi

Đồng chí Kháng, Chủ tịch Uỷ ban hành chính xã Đông Xuân (Đông Quan)1), không những công tác tốt mà còn cùng gia đình nuôi lợn giỏi.

Qua nǎm nǎm, từ 1962 đến 1966, nǎm nào gia đình đồng chí cũng bán vượt mức kế hoạch về thực phẩm. Tính cả nǎm nǎm, kế hoạch giao là 325 kilôgam thịt hơi, gia đình đồng chí đã bán tới 1.180 kilôgam. Riêng nǎm 1966, giao 80 kilôgam, bán 380 kilôgam.

Nuôi được nhiều lợn là do đồng chí đã chọn giống tốt và nhất là tích cực chǎm sóc, cho ǎn đầy đủ.

Để có sẵn thức ǎn, đất 5% của gia đình, đồng chí đã trồng rau lấp, khoai ngứa, dong, thả muống và thả bèo. Nhờ đó, không những có đủ thức ǎn cho lợn, mà còn thừa rau bán cho bà con khác.

Đồng chí Kháng giỏi tính toán về kế hoạch chǎn nuôi lại được chị Kháng đảm đang, cho nên đàn lợn nuôi rất chóng lớn. Mỗi con, một tháng tǎng từ 12 đến 13 kilôgam.

Nuôi nhiều lợn không những thu được nhiều tiền mà mỗi nǎm nhà đồng chí còn bán cho hợp tác xã từ tám đến mười tấn phân chuồng, góp phần đẩy mạnh việc thâm canh tǎng nǎng suất.

(Tin của Phòng nông nghiệp huyện Đông Quan)

Dịp Tết âm lịch vừa qua, cửa hàng thực phẩm Thuỵ Anh đã tích cực thu mua, điều hoà, phân phối đủ thịt cho nhân dân ǎn Tết. Những gia đình không có phiếu cũng được mua thịt đầy đủ. Đó là điều rất hoan nghênh.

Và đáng chê

Mổ lợn bừa bãi

Nhưng có mấy đồng chí cán bộ cửa hàng thực phẩm Thuỵ Anh về công tác ở Thuỵ Trường lại… lạm sát lợn!

Ngày 28, họ giết một con lợn hơn 60 kilôgam, để một ít “đánh chén” còn thuê người giã giò, gói nem “ǎn Tết”. Sáng 29, họ lại cho giết bốn con lợn nữa; mỗi con khoảng 60-70 kilôgam, để phân phối thêm cho một số người trong xã, mỗi người từ một đến nǎm kilôgam không phải nộp phiếu; trong khi gia đình những người này đã được phân phối thịt chung như nhân dân. Số người yêu cầu được “phân phối thêm” đẻ ra nhiều, cán bộ thực phẩm liền quyết định cho giết thêm một con lợn khoảng 70 kilôgam nữa. Sau nhiều người kêu ca cho là lạm sát và quá lãng phí, họ mới thôi.

Chúng ta đề nghị công ty thực phẩm kiểm tra, phê bình mấy cán bộ cửa hàng thực phẩm Thuỵ Anh.

(Trích báo Thái Bình tiến lên, ngày 1-3-1967)

Xin hỏi công ty thực phẩm đã kiểm tra, phê bình mấy ông cán bộ đó chưa, đã lấy việcấy làm bài học để giáo dục cán bộ thực hành tiết kiệm và đã đạt kết quả thế nào?

Chiến sĩ

————————

Báo Nhân dân, số 4716, ngày 9-3-1967.
1)Thuộc tỉnh Thái Bình.
cpv.org.vn