Đoàn H75 hoàn thành tốt chương trình tập huấn cán bộ tiểu đội năm 2012

Học viên thực hành luyện tập động tác nghiêm

Để nâng cao phẩm chất, năng lực và phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp, làm cơ sở nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện bộ đội ở đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, từ ngày 20/02 đến ngày 27/2/2012, Đoàn H75, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ tiểu đội cho 40 đồng chí hạ sĩ quan – binh sỹ.

Trong thời gian 08 ngày, các đồng chí tham gia lớp tập huấn được trang bị những kiến thức cơ bản về chức trách, nhiệm vụ của cán bộ tiểu đội, trực ban nội vụ, quyền hạn khen thưởng và xử phạt, quy định về tổ chức canh phòng và chức trách người gác trong Điều lệnh Quản lý bộ đội; phương pháp tổ chức và huấn luyện điều lệnh đội ngũ nội dung từng người tay không và có súng, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, xây dựng chính quy và rèn luyện bộ đội; thống nhất động tác các bài thể dục buổi sáng, võ thể dục và phương pháp, nội dunng huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ đội.

Đánh giá kết quả lớp tập huấn, Thượng tá Lâm Văn Hoan, Phó Đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Đoàn H75 cho biết: Lớp tập huấn đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí hạ sĩ quan – binh sỹ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục thời tiết mưa rét, tích cực tập luyện, ôn luyện, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, gần 80% đạt khá, giỏi.

Tập huấn cán bộ tiểu đội là một nội dung mới trong kế hoạch công tác năm 2012. Quá trình tập huấn là quá trình truyền thụ kinh nghiệm trong quản lý, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, nhằm thống nhất nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện, rèn luyện bộ đội, nâng cao trình độ, năng lực quản lý chỉ huy của cán bộ tiểu đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, qua đó làm cho cán bộ tiểu đội thấy rõ vị trí, vai trò của mình trên cương vị chức trách được giao, gắn với trách nhiệm trong quá trình tổ chức chỉ huy và quản lý bộ đội thực hiện nhiệm vụ./.

Đàm Việt Dũng
cpv.org.vn