Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ảnh

(GD&TĐ) – Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Làng Trù, Kim Liên - quê ngoại BácLàng Trù – quê ngoại Bác

Làng Sen - quê nội BácLàng Sen – quê nội Bác

Tháng 6/1911, Người ra nước ngoài, đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người vừa lao động để sống, vừa học tập, nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, Người đã nhận rõ đây là đường lối duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội.

Bác Hồ làm phụ bếp trên con tàu đã đưa Người ra đi tìm đường cứu nước năm 1911Bác Hồ làm phụ bếp trên con tàu đã đưa Người ra đi tìm đường cứu nước năm 1911

Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội pháp và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Đầu năm đó, Người gửi đến Hội nghị Véc-xây (Pháp) “Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam”, đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do và bình đẳng của dân tộc Việt Nam

Bác Hồ năm 1919Bác Hồ năm 1919

Ngôi nhà số 9, ngõ hẻm Com-poăng (Paris), nơi Người trọ từ năm 1920 đến năm 1923
Ngôi nhà số 9, ngõ hẻm Com-poăng (Paris), nơi Người trọ từ năm 1920 đến năm 1923

Tháng 12/1920, trong Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

Bác Hồ tại Đại hội Đảng Cộng sản Pháp (1920)Bác Hồ tại Đại hội Đảng Cộng sản Pháp (1920)

Năm 1921, Người tham gia thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa và năm 1922 xuất bản báo “Người cùng khổ” ở Pháp.

Mô tả ảnh. Hồ Chủ Tịch và tờ báo Le Paria - Người cùng khổ
Hồ Chủ Tịch và tờ báo Le Paria – Người cùng khổ

Tháng 6/1923, Người từ Pháp đi Liên Xô, tiếp tục nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và tham gia công tác của Quốc tế cộng sản. Năm 1924, người dự Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế cộng sản và được cử làm Ủy viên Bộ phương Đông, phụ trách Cục phương Nam, hướng dẫn và xây dựng phong trào cách mạng và phong trào Cộng sản ở các nước Đông – Nam châu Á. Năm 1925, Người thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

Bác Hồ tại Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản lần V, 1924, Mát-xcơ-vaBác Hồ tại Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản lần V, 1924, Mát-xcơ-va

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với một số đại biểu dự Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản lần V Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với một số đại biểu dự Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản lần V

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với một số chiến sĩ cách mạng châu Phi trong thời gian hoạt động tại Liên XôĐồng chí Nguyễn Ái Quốc với một số chiến sĩ cách mạng châu Phi trong thời gian hoạt động tại Liên Xô

Tháng 6/1925, Người tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, mà hạt nhân là Cộng sản Đoàn, đồng thời ra báo Thanh niên và mở lớp huấn luyện, đào tạo hàng trăm cán bộ đưa về nước hoạt động.

Phòng họp của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niênPhòng họp của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chi Hội

Tờ Thanh niên năm 1925Tờ báo Thanh niên năm 1925

Ngày 3/2/1930, Người triệu tập hội nghị hợp nhất tại Cửu Long (Hương Cảng) để thống nhất các nhóm cộng sản trong nước thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lá cờ ĐảngLá cờ Đảng

Từ 1930 đến 1940, Người ở nước ngoài tham gia công tác của Quốc tế Cộng sản, đồng thời theo dõi sát phong trào cách mạng trong nước và có những chị thị quý báu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Bác Hồ vào năm 1933 khi vừa từ Trung Quốc trở lại Nga (ảnh do Bảo tàng Hồ Chí Minh thu thập được trong chuyến công tác tại Nga cuối năm 2006)Bác Hồ vào năm 1933 khi vừa từ Trung Quốc trở lại Nga

Sau 30 năm bôn ba hải ngoại, tháng 2 năm 1941, Bác Hồ về nước trực tiếp chỉ huy phong trào cách mạng trong nước. Bác sống và làm việc trong hang Pác Pó thuộc huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng.

Hang Pác Pó ngày nayHang Pác Pó – Hà Quảng – Cao Bằng

Ngày 22/12/1944, Người chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Image result for Lễ thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quânLễ thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân

Lán Nà Lừa, nơi Bác Hồ làm việc và tiếp khách những ngày ở Tuyên QuangLán Nà Lừa, nơi Bác Hồ làm việc và tiếp khách những ngày ở Tuyên Quang

Bác Hồ ở Hang Bòng (Tân Trào, Sơn Dương) trong thời kỳ kháng chiếnBác Hồ ở Hang Bòng (Tân Trào, Sơn Dương) trong thời kỳ kháng chiến

Bữa cơm của Bác Hồ và các chiến sỹ ở Tân Trào trong những ngày kháng chiến chống thực dân PhápBữa cơm của Bác Hồ và các chiến sỹ ở Tân Trào trong những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp

Tháng 8/1945, trong không khí sục sôi cách mạng của thời kỳ tiền khởi nghĩa, Trung ương Đảng triệu tập Đại hội quốc dân ở Tân Trào. Đại hội đã cử Người làm chủ tịch Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

Đình Tân Trào, Sơn Dương (Tuyên Quang) nơi diễn ra Đại hội Quốc dân cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (tức chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa)Đình Tân Trào, Sơn Dương (Tuyên Quang) nơi diễn ra Đại hội Quốc dân ngày 16.8.1945

Lá cờ treo trong đình Tân trào trong đại hội quốc dânLá cờ treo tại đình Tân Trào trong Đại hội Quốc dân

Ngày 17 tháng 8, ngay sau Đại hội Quốc dân, Bác Hồ ra lời kêu gọi, đồng bào cả nước Tổng khởi nghĩa, động viên quân dân ta nhất tề xông lên giành lấy chính quyền, xây dựng nước Việt Nam độc lập, tự do.

Ngày 19.8.1945, hơn 10 vạn quần chúng thủ đô Hà Nội đã tham gia mít tinh mở đầu cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.Ngày 19.8.1945, hơn 10 vạn quần chúng thủ đô Hà Nội đã tham gia mít tinh mở đầu cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Và kết quả đã làm nên cuộc cách mạng tháng 8 kỳ diệu với chiến thắng vang dội.Và kết quả đã làm nên cuộc cách mạng tháng 8 kỳ diệu với chiến thắng vang dội.

Ngày 22 tháng 8, Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội. Ngày 2/9/1945, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Lễ tuyên ngôn Độc Lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2-9-1945Lễ tuyên ngôn Độc Lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2-9-1945

Lễ tuyên ngôn Độc Lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2-9-1945Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Tháng 9/1945 câu kết với các đế quốc Mỹ, Anh và bọn phản động Quốc dân Đảng Trung Quốc, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, âm mưu xóa bỏ mọi thành quả của Cách mạng tháng Tám. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta vừa đánh trả bọn thực dân Pháp xâm lược ở miền Nam, vừa đối phó với bọn phản động Tưởng Giới Thạch ở miền Bắc.

Quân đội Trung Hoa Dân quốc đến Hải Phòng, năm 1945Quân đội Trung Hoa Dân quốc đến Hải Phòng, năm 1945

Quân Anh đến Sài Gòn, tháng 9 năm 1945Quân Anh đến Sài Gòn, tháng 9 năm 1945

Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 được ký kết giữa Việt Nam và Dân chủ Cộng hòa Pháp. Quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi miền Bắc Việt Nam.

Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946

Chủ tịch Hồ Chí Minh và thư ký riêng Vũ Đình Huỳnh tại Paris năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh và thư ký riêng Vũ Đình Huỳnh tại Paris năm 1946

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Hải ngoại Pháp Marius Moutet ký bản tạm ước Việt - Pháp ngày 14-9-1946Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Hải ngoại Pháp Marius Moutet ký bản tạm ước Việt – Pháp ngày 14-9-1946

Quân đội Pháp mở rộng đánh chiếm miền Nam, kéo ra chiếm đóng miền Bắc, âm mưu tiến tới xóa bỏ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước tình hình ấy, tháng 12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Hồ Chí Minh ( 9 - 12 -1946 )Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – Hồ Chí Minh ( 9 – 12 -1946 )

Sau đó Người trở lại Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong 9 năm, trường kỳ kháng chiến, Bác Hồ cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo quân và dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhà sàn đầu tiên của Bác ở Vai Cày, Đại Từ, Thái NguyênNhà sàn đầu tiên của Bác ở Vai Cày, Đại Từ, Thái Nguyên

Ở chiến khu, mọi sinh hoạt của Bác…

Từ làm việc…

đến việc ra các quyết định quan trọng đến vận mệnh dân tộc đều hết sức giản dị, đơn sơ

Bác làm việc ở chiến khu Việt BắcNhững hình ảnh Bác làm việc ở chiến khu Việt Bắc

Bác Hồ đi công tác ở chiến khu Việt Bắc

Bác tăng gia sản xuất ở chiến khu Việt BắcBác tăng gia sản xuất ở chiến khu Việt Bắc

Bác Hồ với đồng chí Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa Bác Hồ với đồng chí Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí bảo vệ và giúp việc tại chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp.Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí bảo vệ và giúp việc tại chiến khu Việt Bắc

Bác Hồ đọc báo ở chiến khu Việt Bắc, năm 1951Bác Hồ đọc báo ở chiến khu Việt Bắc, năm 1951

Bác Hồ nói chuyện về tình hình cách mạng trong nước và thế giới với cán bộ, chiến sỹ bảo vệ và phục vụ những ngày ở Chiến khu Việt Bắc.Bác Hồ nói chuyện về tình hình cách mạng trong nước và thế giới với cán bộ, chiến sỹ bảo vệ và phục vụ những ngày ở Chiến khu Việt Bắc.

Ở Việt Bắc, Bác thường đi thăm bà con dân tộcỞ Việt Bắc, Bác thường đi thăm bà con dân tộc

Ngoài giờ làm việc, Bác chơi thể thao và tập võ để nâng cao sức khỏeNgoài giờ làm việc, Bác chơi thể thao và tập võ để nâng cao sức khỏe

Đến cuối năm 1953, Chiến tranh Đông Dương đã kéo dài 8 năm, Pháp lâm vào thế bị động trên chiến trường, quân đội dưới sự lãnh đạo của Bác và Đảng đã giải phóng nhiều khu vực rộng lớn ở Tây Nguyên, khu 5, các tỉnh Cao Bắc Lạng,.. Thời cơ đã đến, Bác và các đồng chí lãnh đạo của Đảng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh … đã họp bàn và ra quyết định mở chiến dịch Điện BIên Phủ.

Hình ảnh “Ông Ké” trở nên quen thuộc, gần gũi với đồng bào các dân tộc

Bác tại nhà sàn Việt BắcBác tại nhà sàn Việt Bắc

Hồ Chủ tịch ở chiến khu Việt Bắc trong thời gian kháng chiến chống Pháp, cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Trường Chinh, sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.Hồ Chủ tịch ở chiến khu Việt Bắc trong thời gian kháng chiến chống Pháp, cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Trường Chinh, sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vào tháng 12 năm 1953, Bác và các đồng chí lãnh đạo của Đảng họp tại Việt Bắc quyết định mở chiến dịch Điện Biên PhủVào tháng 12 năm 1953, Bác và các đồng chí lãnh đạo của Đảng họp tại Việt Bắc quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.Chủ tịch Hồ Chí Minh trao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Sau hai đợt tiến công ở Điện Biên Phủ, ta đã giành được nhiều thắng lợi rất lớn và rất quan trọng. Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng cả nước phối hợp hoạt động với mặt trận Điện Biên Phủ.

Ngày 19/4/1954, Bộ Chính trị ra hai nghị quyết: một chỉ đạo Điện Biên Phủ tiếp tục thấu triệt phương châm “đánh chắc, thắng chắc”; một chỉ đạo chiến trường trong cả nước tiếp tục thấu triệt phương châm “đánh nhỏ, ăn chắc”.

56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, kiên cường, tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp lúc bấy giờ bị Quân đội Nhân dân Việt Nam đập tan. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả hợp thành của một loạt nhân tố dân tộc và thời đại, là đỉnh cao chói lọi của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ đội hành quân ra mặt trận.Bộ đội hành quân ra mặt trận.

Công binh, dân công, thanh niên xung phong mở đường Tuần giáo - Điện Biên Phủ.Công binh, dân công, thanh niên xung phong mở đường Tuần giáo – Điện Biên Phủ.

Bộ đội Đại đoàn 351 và 312 kéo pháo vào trận địa.Bộ đội Đại đoàn 351 và 312 kéo pháo vào trận địa.

Bộ đội ta reo mừng chiến thắng bên xác máy bay địch.Bộ đội ta reo mừng chiến thắng bên xác máy bay địch.

Quân lính Pháp thất trận tại Điện Biên Phủ lũ lượt ra hàng.Quân lính Pháp thất trận tại Điện Biên Phủ lũ lượt ra hàng.

17 giờ 40 phút ngày 7-5-1954, bộ đội ta đã cắm lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” trên nóc hầm Tướng De Castries.17 giờ 40 phút ngày 7-5-1954, bộ đội ta đã cắm lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” trên nóc hầm Tướng De Castries.

Bác Hồ trao tặng huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ cho chiến sỹ trinh sát đã lập nhiều thành tích xuất sắcBác Hồ trao tặng huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ cho chiến sỹ trinh sát đã lập nhiều thành tích xuất sắc

Ngày 7-5-1954, quân đội Pháp đại bại ở Điện Biên Phủ. Đúng 16 giờ 30 phút, ngày 8-5-1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương khai mạc. Ngày 20-7-1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Đông Dương được ký kết.

Đại diện Việt Nam Dân chủ cộng hoà Tạ Quang Bửu (ngồi thứ hai từ bên trái) ký Hiệp định Giơ-ne-vơ.Đại diện Việt Nam Dân chủ cộng hoà Tạ Quang Bửu (ngồi thứ hai từ bên trái) ký Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về – bộ đội tiếp quản thủ đô Hà Nội tháng 10 năm 1954

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo quân và dân cả nước đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Bác Hồ thăm bà con các dân tộc xã Hùng An (Đại Từ - Thái Nguyên) nhân vụ mùa năm 1954.Bác Hồ thăm bà con các dân tộc xã Hùng Sơn (Đại Từ – Thái Nguyên) nhân vụ mùa năm 1954.
Bác Hồ nói chuyện với bà con nông dân Hùng Sơn Đại Từ năm 1954Bác Hồ nói chuyện với bà con nông dân Hùng Sơn – Đại Từ – Thái Nguyên năm 1954

Bác Hồ với các cháu nhà trẻ Bắc Hải, Bắc Kinh, CHND Trung Hoa, ngày 27.6.1955Bác Hồ với các cháu nhà trẻ Bắc Hải, Bắc Kinh, CHND Trung Hoa, ngày 27.6.1955

Bác Hồ và các cháu thiếu nhi Mông Cổ tháng 7.1955Bác Hồ và các cháu thiếu nhi Mông Cổ tháng 7.1955

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Văn Huyên thăm Trường đại học Y - Dược khoa (14-11-1955)Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Văn Huyên thăm Trường đại học Y – Dược khoa (14-11-1955)

Bác Hồ nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II năm 1956, tại Nhà hát Lớn Hà NộiChủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II năm 1956, tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm nhà máy diêm Thống Nhất trong những ngày đầu khôi phục kinh tế 1956Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm nhà máy diêm Thống Nhất trong những ngày đầu khôi phục kinh tế 1956

Bác Hồ ân cần thăm hỏi nhân dân xã Tân Phong - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc trong ngày Người về thăm 12/2/1956 Bác Hồ ân cần thăm hỏi nhân dân xã Tân Phong – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc trong chuyến về thăm 12/2/1956

Bác Hồ với học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) nǎm1956Bác Hồ với học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) nǎm1956

Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc giải phóng phụ nữ. Năm 1956, Người căn dặn các cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc “đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hòa bình thế giới. Là con cháu xứng đáng của bà Trưng, bà Triệu, chắc các cô sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang ấy”
Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc giải phóng phụ nữ. Năm 1956, Người căn dặn các cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc “đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hòa bình thế giới. Là con cháu xứng đáng của bà Trưng, bà Triệu, chắc các cô sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang ấy”

Bác Hồ tới thǎm các cháu thiếu nhi miền Nam tập kết ra Bắc ở tỉnh Thanh Hoá (1957)Bác Hồ tới thǎm các cháu thiếu nhi miền Nam tập kết ra Bắc ở tỉnh Thanh Hoá (1957)

Bác Hồ thăm một đơn vị Quân đội miền Nam tập kết (1957)Bác Hồ thăm một đơn vị Quân đội miền Nam tập kết (1957)

Bác Hồ thân mật trò chuyện cùng các cháu thiếu nhi Tiệp Khắc và Việt Nam nhân dịp sang thăm Tiệp Khắc 1957Người thân mật trò chuyện cùng các cháu thiếu nhi Tiệp Khắc và Việt Nam nhân dịp sang thăm Tiệp Khắc 1957

Bác chụp trong chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức, giữa năm 1957Bác chụp trong chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức, giữa năm 1957

Bác Hồ và các cháu dự trại hè thiếu nhi Đức và Hungari tổ chức tại CHDC Đức 57Bác Hồ và các cháu dự trại hè thiếu nhi Đức và Hungari tổ chức tại CHDC Đức 57

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Bungari, ngày 16 tháng 8 năm 1957Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Bungari, ngày 16 tháng 8 năm 1957

Bác Hồ và các cháu thiếu nhi An-ba-ni, năm 1957Bác Hồ và các cháu thiếu nhi An-ba-ni, năm 1957

Bác Hồ và các cháu thiếu nhi Ba Lan, năm 1957Bác Hồ và các cháu thiếu nhi Ba Lan, năm 1957

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Nam Tư, năm 1957Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Nam Tư, năm 1957

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi trường Trung học số 28 Bình Nhưỡng, Triều Tiên 7. 1957Bác Hồ với các cháu thiếu nhi trường Trung học số 28 Bình Nhưỡng, Triều Tiên 7. 1957

Các cháu thiếu nhi Ru-ma-ni vui mừng chào đón Bác Hồ sang thăm hữu nghị, tháng 8 năm 1957Các cháu thiếu nhi Ru-ma-ni vui mừng chào đón Bác Hồ sang thăm hữu nghị, tháng 8 năm 1957

Các cháu thiếu nhi thủ đô Mát-xcơ-va hân hoan chào đón Bác Hồ, ngày 27.8.1957Các cháu thiếu nhi thủ đô Mát-xcơ-va hân hoan chào đón Bác Hồ, ngày 27.8.1957

Đội viên TNTP Trung Quốc nhờ Bác Hồ chuyển thư tới các bạn nhỏ Việt Nam năm 1957Đội viên TNTP Trung Quốc nhờ Bác Hồ chuyển thư tới các bạn nhỏ Việt Nam năm 1957

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập (năm 1957)Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập (năm 1957)

Bác Hồ và Thủ tướng Nê-ru thăm học sinh trường khiếm thị nhân dịp thăm Ấn Độ tháng 2 năm 1958Bác Hồ và Thủ tướng Nê-ru thăm học sinh trường khiếm thị nhân dịp thăm Ấn Độ tháng 2 năm 1958

58. Bác Hồ vui tết Trung thu với các cháu thiếu nhi Hà Nội và Quốc tế, ngày 27.9.1958Bác Hồ vui tết Trung thu với các cháu thiếu nhi Hà Nội và Quốc tế, ngày 27.9.1958

Nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) năm 1958Tìm hiểu thực tế sản xuất của nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) năm 1958

Bác Hồ cùng nhân dân tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tó, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (1958)Bác Hồ cùng nhân dân tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tó, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (1958)

Bác Hồ nói chuyện với nông dân và xã viên HTX - NN Lai Sơn - Vĩnh Phúc ngày 30.3.1958Bác Hồ nói chuyện với nông dân và xã viên HTX – NN Lai Sơn – Vĩnh Phúc ngày 30.3.1958

Bác Hồ thǎm đại biểu giáo viên toàn miền Bắc (1958)Bác Hồ thǎm đại biểu giáo viên toàn miền Bắc (1958)

Bác Hồ thăm kè Cố Đô - Hà Tây, năm 1958Bác Hồ thăm kè Cố Đô – Hà Tây, năm 1958

Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng tại phố Hàng than năm1958Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng tại phố Hàng Than năm 1958

Bác Hồ và Tổng thống Xu-các-nô với các cháu thiếu nhi Indonexia, ngày 2.3.1959Bác Hồ và Tổng thống Xu-các-nô với các cháu thiếu nhi Indonexia, ngày 2.3.1959

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Tát-gi-ki-xtan, ngày 27.7.1959Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Tát-gi-ki-xtan, ngày 27.7.1959

Xem hình mẫu xây dựng Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò về vấn đề nhà ở của nhân dân lao động (1959)Xem hình mẫu xây dựng Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò về vấn đề nhà ở của nhân dân lao động (1959)

Bác Hồ thăm khu công nghiệp dầu khí Bacu (Liên Xô) - 1959Bác Hồ thăm khu công nghiệp dầu khí Bacu (Liên Xô) – 1959

Tháng 9/1960, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đã diễn ra. Đại hội đã thông qua nghị quyết về hai nhiệm vụ chiến lược và bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Người và Trung ương Đảng, quân và dân ta vừa đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Ðảng 05.09.1960Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Ðảng 05.09.1960

60. Bà con kiều bào và các cháu thiếu nhi Việt Nam ở Thái Lan về nước đến thăm và chúc tết Bác 29.1.60Bà con kiều bào và các cháu thiếu nhi Việt Nam ở Thái Lan về nước đến thăm và chúc tết Bác 29.01.1960

Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi quốc tế trong đêm liên hoan mừng ngày Quốc tế thiếu nhi tổ chức ngày 31.05.1960Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi quốc tế trong đêm liên hoan mừng ngày Quốc tế thiếu nhi tổ chức ngày 31.05.1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh đón Thủ tướng Chu Ân Lai đến thăm Việt Nam, tháng 5 năm 1960Chủ tịch Hồ Chí Minh đón Thủ tướng Chu Ân Lai đến thăm Việt Nam, tháng 5 năm 1960

Từ 1961, Bác dành nhiều thời gian để đi thăm hỏi đồng bào, động viên sản xuất. Công tác, trọng trách Bác giao cho Bí thư thứ nhất Lê Duẩn và các đồng chí lãnh đạo Đảng chủ trương thúc đẩy quá trình thống nhất đất nước bằng cách đẩy mạnh cuộc chiến tranh ở miền Nam.

Bác Hồ thǎm trường mẫu giáo Mầm non tỉnh Thanh Hoá, ngày 10 tháng 12 nǎm 1961Bác Hồ thǎm trường mẫu giáo Mầm non tỉnh Thanh Hoá, ngày 10 tháng 12 nǎm 1961

Bác đi trên đường rào dâm bụt nơi quê nhà

Bác Hồ về thăm quê ở Kim Liên, Nghệ An năm 1961Bác Hồ về thăm quê ở Kim Liên, Nghệ An năm 1961

Bác Hồ thăm đình Tân Trào (3-1961)Bác Hồ thăm đình Tân Trào (3-1961)

Bác Hồ về thăm lại đồng bào Pác Pó, năm 1961Bác Hồ về thăm lại đồng bào Pác Pó, năm 1961

Ngày 25.1.1961 Bác Hồ về thăm thôn Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường - Đơn vị có phong trào trồng cây dẫn đầu miền BắcNgày 25.1.1961 Bác Hồ về thăm thôn Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường – Đơn vị có phong trào trồng cây dẫn đầu miền Bắc

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi tỉnh Giang Tô, CHND Trung Hoa, ngày 19.5.1961Bác Hồ với các cháu thiếu nhi tỉnh Giang Tô, CHND Trung Hoa, ngày 19.5.1961

61.Trong ảnh Bác Hồ cùng bà con nông dân thử máy cấy mới thử nghiệm ở ngoại thành Hà Nội năm 1961Bác đang cùng bà con nông dân thử nghiệm máy cấy mới ở ngoại thành Hà Nội năm 1961

Bác Hồ viếng Đền Hùng năm 1962Bác Hồ viếng Đền Hùng năm 1962

Hồ Chủ tịch tại Đại hội III Hội Nhà báo Việt Nam (9.1962)<Hồ Chủ tịch tại Đại hội III Hội Nhà báo Việt Nam (9.1962)

Bác Hồ về thăm đập Đáy năm 1962Bác Hồ về thăm đập Đáy năm 1962

Bác Hồ ở Quảng Đông - Trung Quốc năm 1963Bác Hồ ở Quảng Đông – Trung Quốc năm 1963

Bác Hồ thăm xưởng cơ khí Nhà máy ô tô 1-5, tháng 12-1963Bác Hồ thăm xưởng cơ khí Nhà máy ô tô 1-5, tháng 12-1963

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp lên công tác tại Khu nghỉ mát Tam Đảo, Người đã tới thăm và nói chuyện với Đại hội Đảng bộ tỉnh sáng ngày 16.7.1963Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp lên công tác tại Khu nghỉ mát Tam Đảo, Người đã tới thăm và nói chuyện với Đại hội Đảng bộ tỉnh sáng ngày 16.7.1963

Ngày 26-1-1964, Bác thăm đồi cây Bạch Thạch của HTX Thắng Lợi, xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá) huyện Thanh Thủy - Phú ThọNgày 26-1-1964, Bác thăm đồi cây Bạch Thạch của HTX Thắng Lợi, xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá) huyện Thanh Thủy – Phú Thọ

Bác Hồ thăm xưởng phích nước, Cty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ngày 28/4/1964 Bác Hồ thăm xưởng phích nước, Cty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ngày 28/4/1964

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại đội 130 trung đoàn pháo cao xạ 260 nhân dịp Tết Giáp Thìn (2-1964). Người căn dặn: “Các chú phải kiên quyết bắn rơi máy bay địch nếu chúng xâm phạm miền Bắc nước ta”Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại đội 130 trung đoàn pháo cao xạ 260 nhân dịp Tết Giáp Thìn (2-1964). Người căn dặn: “Các chú phải kiên quyết bắn rơi máy bay địch nếu chúng xâm phạm miền Bắc nước ta”

Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm Nhà máy dệt 8-3 (1965)Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm Nhà máy dệt 8-3 (1965)

Bác với thiếu nhi Trung Quốc năm 1965Bác với thiếu nhi Trung Quốc năm 1965

Bác Hồ tới thăm cán bộ công nhân viên kỹ thuật xưởng máy bay A3 ngày 25/9/1966 Bác Hồ tới thăm cán bộ công nhân viên kỹ thuật xưởng máy bay A3 ngày 25/9/1966

Chủ tich Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô 1966Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô 1966

Hình ảnh nhân dân chúc Tết Bác vào năm 1967Hình ảnh nhân dân chúc Tết Bác vào năm 1967

Bác Hồ nói chuyện với các cháu thiếu nhi trong dịp Người về thăm chúc Tết đồng bào Hà Tĩnh (Xuân Đinh Mùi, 2/9/1967)Bác Hồ nói chuyện với các cháu thiếu nhi trong dịp Người về thăm chúc Tết đồng bào Hà Tĩnh (Xuân Đinh Mùi, 1967)

Bác Hồ đến thăm bộ đội không quân tháng 12-1967 tại xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà NộiBác Hồ đến thăm bộ đội không quân tháng 12-1967 tại xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội

Bác Hồ cùng các uỷ viên Bộ Chính trị họp bàn chiến dịch Tết Mậu Thân 1968Bác Hồ cùng các uỷ viên Bộ Chính trị họp bàn chiến dịch Tết Mậu Thân 1968

Bác Hồ thăm trận địa tiểu đoàn 61 Đoàn Sông Đà ngày 26.08.1968Bác Hồ thăm trận địa tiểu đoàn 61 Đoàn Sông Đà ngày 26.08.1968

Bác Hồ năm 1969Bác Hồ năm 1969

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, ngày 16.2.1969.

Ngày 16/2/1969 (mồng 1 Tết), Bác Hồ trồng cây ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) nhân Tết Kỷ DậuNgày 16/2/1969 (mồng 1 Tết), Bác Hồ về thăm và trồng cây ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) nhân Tết Kỷ Dậu

9 giờ ngày 2/9/1969, Bác bị một cơn đau tim nặng. Bác mất vào hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, tức ngày 21 tháng 7 âm lịch, hưởng thọ 79 tuổi.

Bác ra đi là một tổn thất vô cùng lớn lao cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Nhưng Bác sẽ sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

ãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm Bác những ngày Bác ốm năm 1969Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm Bác những ngày Bác ốm năm 1969

Lễ tang Bác được cử hành trọng thể tại Hà Nội với hơn 100.000 người đến dựLễ tang Bác được cử hành trọng thể tại Hà Nội với hơn 100.000 người đến đưa tiễn Người về thế giới người hiền

Mũi tấn công của quân đoàn 2 tiến vào Dinh độc lập Mũi tấn công của quân đoàn 2 tiến vào Dinh độc lập

Sáng 30/4/1975, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất Sáng 30/4/1975, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất

Quân giải phóng từ miền tây nam bộ tiến về Sài Gòn Quân giải phóng từ miền tây nam bộ tiến về Sài Gòn

Cảnh hỗn loạn của lính Mỹ tháo chạy khỏi SGCảnh hỗn loạn của lính Mỹ tháo chạy khỏi SG

Bộ đội ta dẫn độ Dương Văn Minh trên đường đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng Bộ đội ta dẫn độ Dương Văn Minh trên đường đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng

Nhân dân Sài Gòn dự mít tinh chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng Nhân dân Sài Gòn dự mít tinh mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Bác Hồ mãi ở trong tim các thế hệ người dân Việt Nam

Quế Chi (TH)

gdtd.vn

Advertisement
Bình luận về bài viết này

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s