Tag Archive | Thủ đô Hà Nội

Bác Hồ với sự kiện lịch sử Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10-10-1954)

Bh v¾i s  kiÛn a
Nhân dân Hà Nội mừng đón bộ đội về Giải phóng Thủ đô ngày 10-10-1954

Tiếp tục đọc

Advertisement