Tag Archive | Nhà thơ Xô Viết

Hình ảnh của Bác Hồ kính yêu trong thơ của các nhà thơ Xô Viết

47

Không hiểu sao cho đến bây giờ tôi vẫn thiết tha yêu những vần thơ viết về Bác kính yêu của các nhà thơ Xô Viết. Nhà thơ Ivan Cuprianop đã tôn vinh Bác bằng một hình tượng rất đẹp: “Hoa cẩm chướng” và lấy luôn hình tượng này làm tên cho bài thơ ông viết về Bác: “Hoa cẩm chướng Việt Nam”.

Tiếp tục đọc

Advertisement