Tag Archive | Lưu Bách Thụ

Hồi ức về nhạc sĩ Lưu Bách Thụ và ca khúc “Biết ơn Cụ Hồ Chí Minh” Print Email

Bác Hồ với nhân dân ở chiến khu Việt Bắc

Bác Hồ với nhân dân ở chiến khu Việt Bắc

68 năm đã qua, đây vẫn là ca khúc truyền thống đi cùng năm tháng được nhiều thế hệ nhớ và thuộc.

Tiếp tục đọc

Advertisement