Tag Archive | Giáo sư

Hồ Chí Minh trong mắt một người từng “ở phía bên kia”

Long live Uncle Ho

Một bài viết dài hơn 17.000 chữ (gồm cả những phần trích dẫn về Hồ Chí Minh mà tác giả – Giáo sư Trần Chung Ngọc, một tên tuổi trong giới học thuật người Việt ở Mỹ – chỉ đặt một cái tít thể hiện sự khiêm nhường của người viết: Vài nét về “Cụ Hồ”.

Tiếp tục đọc