Tag Archive | Bắc Lý

Bác Hồ với Bắc Lý

7. a. BH với Bắc Lý
Bác Hồ trò chuyện với giáo viên Trường Bắc Lý tại Hội nghị chính trị đặc biệt ngày 27/3/1964 (Từ trái sang phải: Nguyễn Gia Quý – Hiệu trưởng Bắc Lý; Nguyễn Lê Hoà – Giáo viên Bắc Lý; Phan Hưng – Chủ tịch Uỷ ban Hành chính tỉnh Hà Nam)

Tiếp tục đọc

Advertisement