Tag Archive | 20 tháng 11

“Vì lợi ích mười năm trồng cây – Vì lợi ích trăm năm trồng người”

vi loi ich  anh
Bác Hồ trò chuyện với học sinh Trường thiếu nhi rẻo cao khu tự trị Việt Bắc,1960

Tiếp tục đọc