Tag Archive | 20 tháng 11

“Vì lợi ích mười năm trồng cây – Vì lợi ích trăm năm trồng người”

vi loi ich  anh
Bác Hồ trò chuyện với học sinh Trường thiếu nhi rẻo cao khu tự trị Việt Bắc,1960

Tiếp tục đọc

Advertisement