Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 9 (Năm 1965 – Tháng 9)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tháng 9, ngày 1

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch (Hà Nội) nhân kỷ niệm lần thứ 19 ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cùng buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự tiệc do Trung ương Đảng, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chiêu đãi đại biểu các gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm lần thứ 19 ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự tiệc do Thủ tướng Phạm Văn Đồng chiêu đãi nhân kỷ niệm lần thứ 19 ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi bà con Việt kiều ở Tân Đảo mới về n­ước và bà con nông dân ngoại thành đến viếng các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh n­ước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

– Báo Nhân dân, số 3809, ngày 4-9-1964.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 9, ngày 2

Sáng, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh kỷ niệm lần thứ 19 ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng  hòa.

– Báo Nhân dân, số 3809, ngày 4-9-1964.

Tháng 9, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và trả lời phỏng vấn của Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nhật Bản Iôcô Mátxuôca. Người nêu rõ ý nghĩa cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam Việt Nam không chỉ vì độc lập, thống nhất của nước Việt Nam mà còn vì sự nghiệp chung của phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ hòa bình thế giới.

Về triển vọng của sự thống nhất đất nước Việt Nam, Người khẳng định: “Miền Nam nhất định sẽ được giải phóng, sự nghiệp đấu tranh để hòa bình thống nhất đất nước chúng tôi nhất định sẽ thành công”.

Về đặc điểm của công cuộc xây dựng miền Bắc, Người nêu rõ: “Chúng tôi xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh một nước vốn là thuộc địa, một nước nông nghiệp lạc hậu, lại bị chiến tranh xâm lược tàn phá. Hoàn cảnh ấy cố nhiên gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Song, những thắng lợi bước đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cho phép chúng tôi tin tưởng chắc chắn ở sự cần thiết và khả năng của một nước như nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách thắng lợi không phải qua con đường phát triển tư bản chủ nghĩa”.

Người còn nêu một số vấn đề về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại; về quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Cùng ngày, Người thưởng huy hiệu cho một nữ cảnh sát ở thành phố Vinh (Nghệ An) và một công nhân lái cần cẩu ở thị xã Hòn Gai (Quảng Ninh) đã dũng cảm bảo vệ tài sản của Nhà nước trong khi máy bay Mỹ đang bắn phá (ngày 5-8).

– Báo Nhân dân, số 3811, ngày 6-9-1964; số 3816, ngày 11-9-1964.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr.311-313.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 9, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Cục phát thanh và truyền hình Trung Quốc sang thăm hữu nghị nước ta.

– Báo Nhân dân, số 3811, ngày 6-9-1964.

– Hồ Chí Minh và Trung Quốc (sách ảnh), Nxb. Đại bách khoa toàn thư Trung Quốc, Bắc Kinh, 1995, tr. 122, (bản Trung văn).

Tháng 9, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chào mừng Hội nghị các vị đứng đầu các nước A Rập đang họp tại nước Cộng hòa A Rập Thống nhất.

Bức điện khẳng định nhân dân Việt Nam luôn luôn đồng tình với cuộc đấu tranh của nhân dân các nước A Rập chống chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của các nước Trung Đông, châu Phi và bảo vệ hoà bình thế giới. Người cảm ơn nhân dân ta trong cuộc chiến đấu chống Mỹ xâm lược.

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự tiệc của Trung ương Đảng tiễn Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Vênêduêla lên đường về nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Inđônêxia A. Xucácnô nhân dịp nước ta và Inđônêxia nâng quan hệ ngoại giao lên hàng đại sứ.

Cùng ngày, Người tiếp Đại sứ Cộng hoà Mali tại Việt Nam.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

– Lệnh số 43-LCT, thưởng 34.874 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, 8547 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba cho những cán bộ, chiến sĩ đã phục vụ trong quân đội và công an nhân dân vũ trang.

– Lệnh số 44-LCT, thưởng ba Huân chương Lao động hạng Ba cho ba chuyên gia Trung Quốc đã giúp ngành lâm nghiệp Việt Nam.

– Lệnh số 45-LCT thưởng một Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 13 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 358 Huân chương Kháng chiến hạng Ba cho 362 cán bộ, nhân viên có nhiều thành tích trong thời kỳ kháng chiến; truy tặng một Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 11 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 176 Huân chương Kháng chiến hạng Ba cho 188 cán bộ, nhân dân có nhiều thành tích và đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến.

– Lệnh số 46-LCT, thưởng hai Huân chương Lao động hạng Nhì, sáu Huân chương Lao động hạng Ba cho tám chuyên gia Trung Quốc đã giúp Việt Nam xây dựng Nhà máy đóng tàu Hải Phòng.

– Báo Nhân dân, số 3811, ngày 6-9-1964.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 9, ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho một nữ cảnh sát ở thành phố Vinh (Nghệ An) và một công nhân lái cần cẩu ở thị xã Hòn Gai (Quảng Ninh) đã dũng cảm bảo vệ tài sản của Nhà nước trong khi máy bay Mỹ đang bắn phá (ngày 5-8).

– Báo Nhân dân, số 3816, ngày 11-9-1964.

Tháng 9, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ nước Cộng hoà Nhân dân Anbani tại Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 3813, ngày 8-9-1964.

Tháng 9, ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bungari, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Nhân dân Bungari Tôđo Gípcốp, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Bungari Ghêoócghi Tơraicốp nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày Quốc khánh nước này.

Tối, Người dự tiệc chiêu đãi của Đại sứ Bungari nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày Quốc khánh nước này.

Cùng ngày,  Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Thủ tướng nội các Triều Tiên Kim Nhật Thành; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Thôi Dũng Kiện nhân kỷ niệm lần thứ 16 ngày Quốc khánh nước này.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn thể dục dụng cụ Liên Xô sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 47-LCT, thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, 19 Huân chương Chiến công hạng Ba cho các đơn vị, cán bộ và chiến sĩ quân đội, công an vũ trang và dân quân tự vệ đã có thành tích trong huấn luyện và chiến đấu chống biệt kích, bảo vệ Tổ quốc; truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho đại uý Dương Cát, chỉ huy trưởng Công an vũ trang Hà Tĩnh đã lập công và hy sinh trong chiến đấu chống biệt kích.

– Báo Nhân dân, số 3814, ngày 9-9-1964.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 9, ngày 10

Bài viết nhan đề Chó Mỹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh C.S., đăng báo Nhân dân, số 3815.

Bài báo dẫn nguồn tin của hãng tin Pháp AFP cho biết, với hơn hai vạn binh lính và sĩ quan Mỹ cùng nửa triệu quân ngụy nhưng đế quốc Mỹ vẫn liên tiếp thất bại trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Chúng thực hiện ý đồ dùng chó vào chiến tranh. Nhưng hơn 200 con chó với giá 200 nghìn đôla một con vừa mua của Tây Đức được đưa vào miền Nam đã bị mất.

Ở Tây Nguyên, đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn bắt thanh niên vào nguỵ quân, trang bị vũ khí cho họ, nhưng nhiều người đã mang súng về với nhân dân và tham gia Quân giải phóng. Đây là thất bại thứ hai của chúng.

Thất bại thứ ba của Mỹ là việc đưa tướng M.Taylo sang miền Nam trực tiếp điều khiển ngụy quân, ngụy quyền tay sai, nhưng ngụy quyền vẫn lục đục.

Bài báo đã dẫn lời báo chí Mỹ khẳng định Mỹ sẽ thất bại hoàn toàn ở miền Nam Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 3815, ngày 10-9-1964.

Tháng 9, trước ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho hai công nhân Lâm trường Mai Siu (Bắc Giang) vừa công tác vừa dạy các cháu thiếu nhi và đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương học chữ quốc ngữ; một bí thư chi bộ ở Cao Bằng vừa lãnh đạo sản xuất tốt, vừa làm tốt việc xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương; một giáo dân ở Hà Nam đã xây dựng hợp tác xã và sản xuất tốt.

– Báo Nhân dân, số 3816, ngày 11-9-1964.

Tháng 9, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 9, trước ngày 15

Nhân dịp năm học mới 1964-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định khen thưởng 53 giáo viên (trong đó có ba giáo viên nữ, một giáo viên người dân tộc Tày) và 797 học sinh có thành tích dạy tốt, học giỏi trong năm học 1963-964.

– Báo Nhân dân, số 3815, ngày 10-9-1964; số 3820, ngày 15-9-1964.

Tháng 9, từ ngày 15 đến ngày 18

Bài viết Một mẫu tây gặt được 13 tấn thóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh Lê Nông, đăng báo Nhân dân, các số 3820, 3822, 3823.

Bài báo giới thiệu kinh nghiệm của nông dân một số địa phương tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Do áp dụng khoa học kỹ thuật, có phương pháp quản lý, tổ chức tốt, do cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu nên sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, năng suất cao, đời sống nhân dân được cải thiện. Bài báo biểu dương thành tích của cán bộ, xã viên Hợp tác xã Đông Phương Hồng (Thanh Hóa) và Hợp tác xã Đức Minh (Quang Bình) đã xây dựng tốt hợp tác xã, đạt năng suất cây trồng khá.

– Báo Nhân dân, số 3820, ngày 15-9-1964; số 3821, ngày 16-9-1964; số 3822, ngày 17-9-1964; số 3823, ngày 18-9-1964.

Tháng 9, ngày 17

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 19 ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 48-LCT, công bố nghị quyết của Quốc hội ân xá cho những phạm nhân tích cực sửa chữa trong thời gian ở trại.

Cùng ngày, Người gửi thư cho Hội nghị đại biểu đồng bào theo Đạo Thiên chúa toàn miền Bắc, biểu dương những đóng góp của đồng bào giáo dân trong kháng chiến, trong xây dựng đất nước và khẳng định: “Lương giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng, nhân dân ta nhất định sẽ thắng lợi trong công cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất Tổ quốc và xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

– Báo Nhân dân, số 3823, ngày 18-9-1964.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr.314.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 9, trước ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Mali Môđibô Câyta, nhân kỷ niệm lần thứ tư ngày Độc lập nước này.

– Báo Nhân dân, số 3827, ngày 22-9-1964.

Tháng 9, ngày 23

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Đức viếng Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Xã hội thống nhất Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Dân chủ Đức Ốttô Grôttơvôn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Tổng công hội tự do Đức. Người thăm hỏi sức khoẻ các đại biểu và nhờ chuyển lời cảm ơn tới nhân dân Đức đã ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ nhằm thống nhất đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa A Rập Yêmen Ápđun Anxalan và Thủ tướng Hátmút Gaiphi nhân kỷ niệm lần thứ hai ngày cách mạng nước này.

– Báo Nhân dân, số 3829, ngày 24-9-1964.

– Báo Nhân dân, số 3831, ngày 26-9-1964.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 9, ngày 24

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp đại sứ các nước Cộng hòa Nhân dân Rumani, Cộng hòa Nhân dân Bungari đến chào từ biệt trước khi lên đường về nước nhận nhiệm vụ mới.

– Báo Nhân dân, số 3830, ngày 25-9-1964.

Tháng 9, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về chủ trương đấu tranh và đường lối quân sự trước tình hình Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở miền Nam và ráo riết chuẩn bị đánh phá miền Bắc.

– Văn Tiến Dũng: Sổ công tác, bản gốc lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Vũ Kỳ: Sổ công tác, tài liệu do đồng chí Vũ Kỳ cung cấp.

Tháng 9, ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Người phát biểu ý kiến miền Bắc phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tình hình xấu nhất, vì âm mưu của Mỹ đánh phá miền Bắc là vấn đề chiến lược, chứ không phải sách lược.

Về việc tăng cường cán bộ lãnh đạo cho cách mạng miền Nam, Người nói: “Hai năm qua chưa tăng cường Uỷ viên Bộ Chính trị cho miền Nam, nay tình hình cấp bách không đi không được”. Qua đó, Hội nghị Bộ Chính trị quyết định cử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng vào chiến trường Nam Bộ công tác.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Liên Xô Ilia Sécghiêvích Sécbacốp mới sang nhậm chức tại Việt Nam.

– Văn Tiến Dũng: Sổ công tác, bản gốc lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Vũ Kỳ: Sổ công tác, tài liệu do đồng chí Vũ Kỳ cung cấp.

– Lịch sử Xứ uỷ Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 453-454.

– Báo Nhân dân, số 3834, ngày 29-9-1964.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 9, trước ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho một nữ công nhân khu mỏ Hòn Gai (Quảng Ninh) đã dũng cảm bảo vệ trạm biến thế điện trong lúc máy bay Mỹ đang bắn phá (ngày 5-8); một nữ nông dân ở Ninh Bình sản xuất tốt, chăm lo xây dựng hội phụ nữ xã; một cán bộ phụ nữ người dân tộc Dao Tiền ở Lào Cai có tinh thần gương mẫu, sản xuất tốt; một phụ nữ ở Kỳ Sơn, Nghệ An đã dũng cảm bảo vệ vũ khí của quân dân trong hoả hoạn.

– Báo Nhân dân, số 3832, ngày 27-9-1964.

Tháng 9, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị đại biểu lần thứ ba Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam. Người biểu dương các tăng ni và tín đồ Phật giáo đang phấn đấu cùng toàn dân xây dựng miền Bắc vững mạnh, góp phần đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

Cùng ngày, Người tiếp Đoàn bóng chuyền Campuchia sang thăm và thi đấu giao hữu tại Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 3837, ngày 2-10-1964.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 11, tr.315

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 9, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Lưu Thiếu Kỳ, Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Hội nghị đại biểu nhân dân Trung Quốc Chu Đức, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai nhân kỷ niệm lần thứ 15 ngày Quốc khánh nước này.

– Báo Nhân dân, số 3836, ngày 1-10-1964.

Tháng 9, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với Đại hội đại biểu thanh niên Thủ đô. Người khen ngợi thành tích của các cháu thiếu niên trong học tập, của thanh niên trong lao động sản xuất và xung phong đi xây dựng kinh tế miền núi. Người khen ngợi thanh niên Thủ đô đã có thành tích khá về các mặt tăng năng suất lao động, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thanh niên nông thôn làm thuỷ lợi và phân bón tốt; thanh niên trong các lực lượng vũ trang, trong các cơ quan, trường học đều cố gắng và đạt thành tích khá. Đặc biệt, Người khen ngợi trong số 21 vạn thanh niên Thủ đô đã có 12 vạn đăng ký sẵn sàng đi chiến đấu và lao động sản xuất theo yêu cầu của đất nước.

Người căn dặn thanh niên Thủ đô trong mọi công việc nên thiết thực, bền bỉ; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm, ra sức học tập chính trị, văn hoá, khoa học – kỹ thuật; hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước năm 1964; luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu và yêu cầu thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước; Trung ương Đoàn cần tăng cường giáo dục tinh thần yêu nước, đạo đức cách mạng và giác ngộ cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Ramông Xôlômayô, cán bộ Viện Hữu nghị với các dân tộc của Cuba mang tặng phẩm của Thủ tư­ớng Phiđen Caxtơrô tặng Ng­ười gồm 100 con ếch lớn.

Cùng ngày, bài viết Nhân dịp mừng Quốc khánh nước Trung Hoa anh em của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân dân,số 3835.

Bài báo chỉ rõ chủ nghĩa Mác – Lênin đã đưa nhân dân Trung Quốc từ những người làm nô lệ cho thực dân, phong kiến trở thành chủ nhân của đất nước. Nhân dân Trung Quốc trong những năm qua luôn phấn đấu và đã đạt được nhiều thắng lợi to lớn trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài báo ca ngợi những thành tích của các thầy thuốc Trung Quốc đã chữa cho nhiều người tàn tật trở nên lành lặn, nhiều người mù loà đã nhìn được.

– Báo Nhân dân, số 3836, ngày 1-10-1964.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 11, tr. 316-318.

Tháng 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cơm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thiếu tướng Lê Trọng Tấn chuẩn bị vào chiến trường công tác. Người căn dặn: “Đánh Pháp đã khó, đánh Mỹ còn khó hơn. Đảng và Chính phủ giao cho các chú trong đó cùng với đồng bào miền Nam đánh Mỹ cho kỳ được thắng lợi. Gặp đồng bào  thì nói: “Bác Hồ luôn luôn nghĩ đến đồng bào miền Nam”.”

– Bác của chúng ta, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1985, tr.38.

– Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1995, tr. 381.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Advertisement