Điển hình tiên tiến toàn quân báo công dâng Bác

(ĐCSVN) – Sáng 23-8, tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Chính trị và 150 điển hình tiên tiến toàn quân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Người.

Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo cáo với Bác kết quả qua 2 năm toàn quân thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trung tướng Mai Quang Phấn khẳng định: Học tập và làm theo Bác, những năm qua, toàn quân đoàn kết thống nhất chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi lực lượng; có nhiều việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống của người quân nhân cách mạng, hoàn thành tốt chức trách của mỗi người trong mọi nhiệm vụ được giao; toàn quân luôn sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm; không ngại hy sinh gian khổ, chủ động, kịp thời, tích cực tham gia giúp dân phòng chống lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng cơ sở an ninh chính trị ở địa phương vững mạnh. Thông qua hoạt động, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mọi lĩnh vực công tác…

Trung tướng Mai Quang Phấn và các đại biểu thăm nhà truyền thống
của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

Thay mặt đoàn đại biểu điển hình tiên tiến, Trung tướng Mai Quang Phấn hứa với Bác tiếp tục tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong giai đoạn mới, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tiếp tục chương trình hoạt động của Hội nghị Điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sau khi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các điển hình tiên tiến đã tới tham quan Công ty Thông tin M1 (thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel). Chiều cùng ngày, 100 cá nhân và 3 tập thể đại biểu điển hình tiên tiến đã đến chào, báo cáo thành tích với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Khổng Minh Khánh

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Advertisement