Hiệu quả công tác tư tưởng ở đơn vị cơ sở trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở đơn vị cơ sở ngày 30/7/2012 do Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cơ sở phát biểu đều nhận định: Công tác tư tưởng là yếu tố tiên quyết trong công tác quản lý bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng làm cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Những năm qua (2009 – 2012), công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở đơn vị cơ sở luôn được triển khai với tinh thần chủ động, tích cực, toàn diện, phù hợp với đặc thù của đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đạt hiệu quả thiết thực, luôn giữ vững sự ổn định về chính trị tư tưởng, trực tiếp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng.

CTTTT a1Thiếu tướng Đặng Nam Điền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh định hướng việc nghiên cứu, tìm hiểu cuốn sách Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Đài hoa vĩnh cửu“.

Kết quả công tác tư tưởng ở cơ sở thời gian qua luôn gắn liền với sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp. Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 và Chính ủy Bộ Tư lệnh về công tác tư tưởng, các đảng ủy, chi bộ hàng tháng, hàng quý, hoặc trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất đều xác định cụ thể những chủ trương biện pháp lãnh đạo giữ vững sự ổn định, thống nhất về tư tưởng trong cơ quan, đơn vị. Các đồng chí chính ủy, chính trị viên, bí thư đảng ủy, chi bộ và cơ quan chính trị trong xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch CTĐ, CTCT đều xác định công tác tư tưởng là một nội dung trọng tâm để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với từng thời điểm, nhiệm vụ cụ thể.

Trong tiến hành công tác tư tưởng, các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng đúng, coi đây là nội dung quan trọng nhất để xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ. Trong giáo dục chính trị, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ nội dung chương trình cơ bản theo quy định của Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị đã chủ động tổ chức giáo dục bổ trợ về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về truyền thống, nhiệm vụ Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, về công tác bảo đảm an ninh, nghi lễ, đón tiếp tuyên truyền, phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Bác. Quá trình giáo dục đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên, kịp thời thông tin những vấn đề nổi bật trên thế giới, trong nước, quân đội và đơn vị để định hướng tư tưởng cho bộ đội. Đồng thời tích cực nghiên cứu, ứng dụng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp, như: sử dụng thiết bị trình chiếu khi giảng bài, tổ chức các khối học tập và kiểm tra vấn đáp đối với HSQ-BS, tổ chức tham quan truyền thống, tham quan học tập đơn vị bạn, thư báo công, thi báo tường; vận dụng các trò chơi trên truyền hình “Ai là triệu phú”, “Vòng quay trí tuệ” vào thi tìm hiểu truyền thống và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hoá, như: thư viện, phòng Hồ Chí Minh, câu lạc bộ thể thao, truyền thanh nội bộ … tạo sân chơi lành mạnh cho bộ đội, nhất là trong những ngày nghỉ cuối tuần và các dịp lễ, tết.

Để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, các cơ quan, đơn vị luôn coi trọng công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội. Để thực hiện tốt việc nắm tư tưởng, cán bộ các cấp phải nắm chắc hồ sơ, lý lịch, hoàn cảnh gia đình cũng như các mối quan hệ của quân nhân; nhất là những đồng chí công tác tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật. Từ khâu tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, đơn vị đã tổ chức bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ tuyển quân trực tiếp về phối hợp cùng địa phương, gia đình để lựa chọn, xác minh, báo cáo lý lịch từng thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ vào đơn vị. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện chiến sỹ mới, từng chiến sỹ khi về cơ quan, đơn vị mới công tác đều gửi kèm theo bản nhận xét, đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện phục vụ cho công tác quản lý sau này. Quá trình quản lý tư tưởng, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng các biện pháp, như: thông qua sinh hoạt tổ 3 người, chiến sĩ dân vận, chiến sĩ bảo vệ, tổ đội thanh niên xung kích; thông qua các mối quan hệ đồng chí, đồng đội, quan hệ cấp trên, cấp dưới; quan hệ gia đình và quan hệ xã hội; quan hệ chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới để quản lý tư tưởng. Hàng tháng, hàng quý các cấp ủy, chi bộ đều tổ chức phân tích chất lượng tư tưởng bộ đội. Những quân nhân nhận thức tư tưởng lệch lạc, kết quả thực hiện nhiệm vụ hạn chế, hoặc chấp hành quy định chưa nghiêm đều phân công cán bộ gặp gỡ, giúp đỡ.

CTTTT a2
Tổ chức thi tìm hiểu truyền thống ở Đoàn 275

Nét nổi bật của các đơn vị cơ sở trong những năm qua khi tiến hành công tác tư tưởng luôn gắn chặt với việc duy trì nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh các phong trào thi đua và kết hợp chặt chẽ với công tác tổ chức, công tác chính sách. Để kỷ luật quân đội trở thành “tự giác và nghiêm minh”, các cơ quan, đơn vị đã coi trọng việc giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị, nhất là giáo dục tình thương yêu giúp đỡ đồng chí như ruột thịt giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sỹ, giữa các lớp chiến sỹ và xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong tập thể quân nhân. Đồng thời duy trì nề nếp các chế độ, lễ tiết tác phong quân nhân và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Trong dịp kỷ niệm các ngày lễ, hoặc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, các khối thi đua, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức phát động thi đua cao điểm động viên cổ vũ bộ đội phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều được các cấp bình xét công tâm và biểu dương, khen thưởng đúng người, đúng việc. Những trường hợp thiếu cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ thấp, vi phạm quy định đều phải xem xét phê bình, nhắc nhở, hoặc thi hành kỷ luật theo đúng điều lệnh. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị luôn duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Những nội dung về chính trị, quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, hậu cần, tài chính đều được bàn bạc dân chủ, công khai trong tập thể cấp ủy, chỉ huy và toàn thể quân nhân. Các ý kiến của bộ đội, hoặc những vấn đề khó khăn ở cơ sở đều được chỉ huy các cấp tiếp thu, giải quyết triệt để. Vào các dịp lễ, tết, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức thăm hỏi, gặp gỡ, động viên bộ đội. Ở hầu hết các đơn vị đều xây dựng quỹ “Tình đồng đội” để giúp đỡ các trường hợp gặp khó khăn đột xuất. Một số trường hợp khó khăn đặc biệt, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị đã chủ động ủng hộ giúp đỡ kịp thời.

Với tinh thần chủ động, tích cực và hiệu quả, công tác tư tưởng ở đơn vị cơ sở trong 3 năm qua đã trực tiếp giữ vững sự ổn định về chính trị tư tưởng trong đảng bộ và đơn vị. Tuyệt đại đa số cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, luôn trung thành, gắn bó, tâm huyết với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; có động cơ phấn đấu đúng đắn; phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết nội bộ gắn bó; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch và chủ động, tích cực khắc phục những tác động tiêu cực mặt trái của nền kinh tế thị trường xâm nhập vào đơn vị.

Trong những năm tới, để thực hiện mục tiêu “Xây dựng 100% đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, 100% cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí trách nhiệm cao, trung thành, gắn bó và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng trong giai đoạn mới; góp phần xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 TSVM, là đảng bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội, xây dựng đơn vị VMTD, tiêu biểu về điều lệnh và nghi lễ trong toàn quân mà Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 xác định, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đều tiếp tục khẳng định công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; đòi hỏi cấp uỷ, chính uỷ, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục cho cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ nhận thức sâu sắc niềm vinh dự tự hào gắn với trách nhiệm cao được phục vụ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên nắm chắc và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của bộ đội, chủ động phát hiện, giải quyết triệt để tư tưởng nảy sinh từ cơ sở; tích cực cải tiến, đổi mới các khâu, các bước công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội phù hợp với đặc thù của đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách; thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với duy trì chấp hành kỷ luật nghiêm; phát huy vai trò trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp và sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong tiến hành công tác tư tưởng ở cơ sở./.

Nguyễn Hữu Mạnh
bqllang.gov.vn

Advertisement