Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Đó là Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, được thành lập 10.2007 và là tổ chức hội được thành lập sau cùng của Công ty này. Tuy vậy, phát huy tinh thần tương thân tương ái của “anh Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB đã luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Từ đó, giúp hội viên thay đổi từ nhận thức đến thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của Hội và của Công ty, hướng theo gương Bác Hồ.

Hội đã quán triệt đến từng hội viên về nghĩa vụ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và coi đây là một tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm. Hội đã tổ chức cho 100% số hội viên được tham gia học tập các chuyên đề về tấm gương của Bác do cấp ủy Đảng, đơn vị hoặc Tỉnh hội tổ chức; sưu tầm các tài liệu, sách, báo về Bác để hội viên tham khảo, nghiên cứu.

Ông Nguyễn Viết Phong, Chủ tịch Hội CCB Công ty, cho biết: “Từng hội viên, ngoài việc xác định bản thân học tập và làm theo gương Bác, còn phải vận động gia đình, người thân và quần chúng cùng tham gia học tập; đồng thời, phải đăng ký với Hội những nhiệm vụ, công việc mình sẽ làm…”.

Ở từng vị trí công tác của mình, các hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các tổ, phân xưởng để tổ chức sản xuất đạt hiệu quả, năng suất, chất lượng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty. Từ đó, 94% số hội viên đã đạt được danh hiệu lao động tiên tiến, 33% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngay từ khi thành lập, Hội đã tiến hành kiện toàn tổ chức, thành lập các chi hội theo đơn vị sản xuất. Từng hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác Hội và hưởng ứng các đợt thi đua, các phong trào được phát động; thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước và Công ty; tham gia đóng góp các quỹ từ thiện xã hội do Công ty phát động và xây dựng quỹ hội được gần 30 triệu đồng. Trong những năm qua, Hội đã trích quỹ trên 10 triệu đồng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các chuyến “về nguồn” cho hội viên… Qua hoạt động Hội, 100% số hội viên đã được công nhận hội viên gương mẫu, trong đó, có 94% hội viên xuất sắc. Hội CCB Công ty cũng đã đạt danh hiệu tổ chức hội trong sạch vững mạnh xuất sắc. 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, trong đó, 85,7% là gia đình văn hóa xuất sắc…

Việt Thắng
baobinhdinh.com.vn

Advertisement