Tuổi trẻ Đoàn 195 học tập và làm theo lời Bác dạy, xung kích, sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

doan 195Đại tá Dương Hoàng Toán – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội chi đoàn cơ sở Đoàn 195 nhiệm kỳ 2012 – 2014 đã khẳng định: 3 năm qua thực hiện Nghị quyết Trung ương Bảy (khoá X), Chương trình hành động của Đảng uỷ Đoàn 969, Đảng uỷ Đoàn 195 về “Tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên có bước trưởng thành tiến bộ, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với tỷ lệ thanh niên chiếm 18, 93%; là sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trẻ và HSQ-CS; lực lượng trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, trên các lĩnh vực công tác, dù làm nhiệm vụ gì thanh niên đều xác định rõ trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, nếp sống văn hóa, tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, khắc phục khó khăn, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; thanh niên đã có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong thực tiễn có hiệu quả, nhiều đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên, là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong phong trào thi đua Quyết thắng, nhiều đồng chí đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Thông qua các hình thức, các mô hình hoạt động như: “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác dạy”, “Thanh niên vững bước dưới cờ Đảng”, “Thanh niên với dân chủ và kỷ luật”; các phong trào “Tự học, tự rèn”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Ngày kỹ thuật thanh niên” đã khẳng định ý chí, niềm tin, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ của đơn vị; trong nhiệm kỳ đã có 12 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 25 đồng chí được tặng Bằng khen, Giấy khen, Chiến sĩ tiên tiến.. Tuy nhiên, do chưa được rèn luyện thử thách nhiều trong thực tiễn, nên trong nhận thức và hành động của một số đoàn viên còn đơn giản, ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện còn hạn chế, cá biệt có đoàn viên vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng đến vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn.

Thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên những năm qua và trước yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn mới, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên những năm tới. Tuổi trẻ Đoàn 195 đã thể hiện quyết tâm và niềm tin vững chắc tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong tình hình mới; tập trung giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cho đoàn viên phát triển toàn diện; nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao, trung thành với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đoàn kết, sáng tạo xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng chi Đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững và phát huy tốt truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giáo dục rèn luyện thanh niên phát triển toàn diện về mục tiêu, lý tưởng, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật, nếp sống có văn hóa cho thanh niên.  Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hành động “Thanh niên học tập, làm theo lời Bác dạy”, thực hiện thanh niên gương mẫu phấn đấu rèn luyện theo tiêu chí chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ Đoàn 195. Tiếp tục cụ thể hóa phong trào “Thanh niên Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hướng phong trào thanh niên vào thực hiện mọi nhiệm vụ đơn vị; đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tạo động lực thúc đẩy thanh niên nêu cao ý chí quyết tâm, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, học tập, nghiên cứu nắm vững chuyên môn, khoa học, công nghệ, có đủ khả năng làm chủ hệ thống thiết bị công nghệ tiên tiến hiện đại, thực hiện giữ tốt dùng bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông. Đẩy mạnh phong trào thanh niên phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiến tới thành lập và đưa vào hoạt động mô hình “Câu lạc bộ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trẻ”. Đề cao trách nhiệm của thanh niên, xung kích xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; phát triển và duy trì hiệu quả “Vọng gác thanh niên – ca gác kiểu mẫu”, “Xây dựng môi trường văn hoá, nói lời hay làm việc tốt”, thực hiện nghiêm túc điều lệnh, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Nêu cao ý thức tự giác của đoàn viên trong việc tự tu dưỡng, tự rèn luyện, rèn luyện bản lĩnh, phương pháp tác phong công tác, tích cực nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ, chức trách được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi đoàn không khói thuốc lá”, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh – sạch – đẹp, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, đấu tranh kiên quyết loại trừ các thói hư tật xấu, nói không với các tệ nạn xã hội. Thực hiện thanh niên đi đầu xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật, học tập và làm theo lời Bác dạy, xung kích, sáng tạo xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, cấp uỷ và chỉ huy các cấp, sự năng động sáng tạo của Ban chấp hành chi Đoàn và đoàn viên thanh niên; công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị sẽ có bước phát triển mới, giành những đỉnh cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân./.

Nguyễn Đức Thi
bqllang.gov.vn