Điện mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ (11-7-1954)

Kính gửi đồng chí Xêđenban,
Thủ tướng nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ,

Nhân dịp ngày Quốc khánh của nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ, thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi xin gửi đồng chí, nhân dân và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ lời chào mừng nhiệt liệt.

Chúng tôi rất phấn khởi trước những thành tích xây dựng to lớn của nhân dân Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Mông Cổ và của đồng chí. Chúng tôi chúc nhân dân Mông Cổ đạt được nhiều thành công mới.

Ngày 11 tháng 7 nǎm 1954
Chủ tịch kiêm Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 203, từ ngày 10 đến 12-7-1954.
cpv.org.vn

Advertisement