Điện chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Rumani (22-8-1954)

Kính gửi đồng chí Pêtơru Grôda, Chủ tịch Chủ tịch đoàn Quốc hội
nước Cộng hoà Nhân dân Rumani,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 nước Rumani được giải phóng, tôi thay mặt nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, xin gửi đồng chí Chủ tịch và nhân dân Rumani lời mừng nhiệt liệt.

Chúng tôi nhiệt liệt chúc nhân dân Rumani đạt được nhiều thành tích to lớn mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Rumani và chúng tôi tin rằng tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Rumani ngày càng bền chặt trong công cuộc đấu tranh chung cho hoà bình và dân chủ thế giới do Liên Xô lãnh đạo.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Kính gửi đồng chí Ghêoócghiu Đê,
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Nhân dân Rumani,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 nước Rumani được giải phóng, tôi thay mặt nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh tôi, xin gửi đồng chí Chủ tịch, nhân dân và Chính phủ Rumani lời mừng nhiệt liệt.

Chúng tôi rất phấn khởi trước những thành công lớn của nhân dân Rumani trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí và của Đảng Công nhân Rumani với sự giúp đỡ tận tâm của Liên Xô vĩ đại. Chúng tôi thành khẩn chúc nhân dân Rumani đạt được nhiều thắng lợi to lớn để góp phần bảo vệ hoà bình và dân chủ thế giới.

Chủ tịch kiêm Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 217, từ ngày 22 đến 24-8-1954.
cpv.org.vn

Advertisement