Điện gửi Tổng thống Pháp Rơnê Côty yêu cầu huỷ bỏ án tử hình chị Giamila (7-3-1958)

Kính gửi: Ông Rơnê Côty, Tổng thống nước Cộng hoà Pháp,

Tôi vô cùng xúc động trước việc chị Giamila Buhirét, người nữ thanh niên yêu nước Angiêri, bị kết án tử hình. Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi đề nghị Ngài có biện pháp phù hợp với truyền thống yêu chuộng công lý và nhân đạo của nhân dân Pháp để cứu sống tính mạng của chị Giamila.

Kính gửi Ngài lời chào trân trọng.

Ngày 7 tháng 3 nǎm 1958
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

—————————–

Báo Nhân dân, số 1460, ngày 11-3-1958.
cpv.org.vn