Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc vǎn hoá (31-8-1960)

Nhân dịp bắt đầu nǎm học 1960-1961, tôi thân ái gửi lời hỏi thǎm các đồng chí cán bộ giáo dục và các cháu học sinh, sinh viên các trường.

Mười lǎm nǎm qua, các trường học và ngành giáo dục đã thu được những thành tích tốt. Trong những nǎm gần đây, các trường học đã tiến bộ trong việc xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa.

Nǎm học này là nǎm kết thúc kế hoạch 3 nǎm và bắt đầu kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất nhằm xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Vǎn hóa giáo dục phải phát triển mạnh để phục vụ yêu cầu của cách mạng. Vǎn hoá giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Các đồng chí cán bộ và các cháu phải thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận ấy.

Giáo dục phải phục vụ đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân. Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế.

Trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, vǎn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất.

Từ trước đến nay, đồng bào ta đã hết lòng giúp đỡ công việc giáo dục. Tôi mong rằng từ nay về sau, đồng bào sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều hơn nữa cho trường học và ai cũng tự mình cố gắng học tập.

Thân ái chúc các đồng chí cán bộ giáo dục và các cháu mạnh khoẻ cố gắng nhiều và tiến bộ nhiều.

Ngày 31 tháng 8 nǎm 1960
HỒ CHÍ MINH

——————————–

Báo Nhân dân, số 2360, ngày 4-9-1960.
cpv.org.vn

Advertisement