Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới

Giữa lúc nhân dân ở hai miền Nam – Bắc đang giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng CNXH thì Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta lâm bệnh.

Trong những năm cuối đời, tuy tuổi cao, sức khoẻ có giảm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn rất sáng suốt, vẫn cố gắng làm việc, vẫn cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng CNXH. Nhưng bước sang năm 1969, sức khoẻ của Người giảm sút nhiều. Từ lúc Người lâm bệnh, Trung ương Đảng tập trung mọi khả năng và phương tiện để chăm sóc sức khoẻ của Người.

Khi thấy sức khoẻ giảm sút hơn nhiều năm trước, ngày 10/5/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tiếp và hoàn thiện bản di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, phòng khi Người qua đời thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn thế giới khỏi phải đột ngột.

Nằm trên giường bệnh, Hồ Chủ tịch vẫn thường xuyên theo dõi tình hình cuộc kháng chiến chống Mỹ của đồng bào miền Nam, và công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc. Người còn quan tâm nhắc nhở những công việc như: gửi lụa cho các cụ già thọ 100 tuổi, mở cống thoát lũ… Gần đến ngày 2/9/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dặn các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước ta tổ chức bắn pháo hoa cho đồng bào vui tết độc lập. Người dự định sẽ cố gắng ra dự lễ kỷ niệm Quốc khánh để gặp các đồng chí đồng bào… Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta không thực hiện được điều mong muốn cuối cùng đó. Lúc này bệnh tình của Người trầm trọng, mặc dù được tập thể các thầy thuốc tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 9giờ47phút ngày 2/9/1969, thọ 79 tuổi.

Bác mất đi là sự mất mát to lớn đối với cả dân tộc Việt Nam và toàn thế giới, ngày 3/9/1969, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra lời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nén đau thương thành hành động cách mạng để thiết thực tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 4/9/1969, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban thường vụ Quốc Hội, Hội đồng chính phủ, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã họp Hội nghị liên tịch truyền đi bản thông cáo đặc biệt về việc Hồ Chủ tịch qua đời. Sau đó Ủy ban lễ tang nhà nước được thành lập do đồng chí Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng làm trưởng ban.

Trung ương Đảng và chính phủ quyết định để tang Chủ tịch Hồ Chí Minh 7 ngày trong cả nước (từ ngày 4 – 10/9/1969) và tổ chức lễ tang theo nghi thức cao nhất của Nhà nước.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử hành trọng thể từ 6/9/1969 tại Hội trường Ba Đình. Yên nghỉ trong quan tài bằng kính, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mặc bộ quần áo kaki bạc màu giản dị.

Trong những ngày ấy, từng đoàn người từ khắp muôn nơi xếp hàng với nét mặt đau thương vô hạn ngày đêm tiến vào hội trường kính viếng Hồ Chủ tịch. Trong 7 ngày đã có hơn 20 vạn người đến viếng thăm, phúng điếu và chịu tang Người.

Lễ truy điệu Hồ Chủ tịch được tổ chức trọng thể trên khắp đất nước. Sáng 6/9/1969, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, Ủy ban Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam đã tổ chức truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh tại căn cứ kháng chiến ở miền Nam.

Cùng với nhân dân Việt Nam, cả loài người tiến bộ trên thế giới đều tỏ lòng thương tiếc và quý mến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khắp 5 châu đã có hơn 22.000 bức điện và thư từ 121 quốc gia đã gửi đến Hà Nội chia buồn với Đảng, chính phủ và nhà nước ta. Để tưởng nhớ Người, chính phủ nhiều nước đã quyết định lấy tên Hồ Chí Minh đặt tên cho các công trình, các đường phố, trường học, nhà máy, quảng trường… Một số đoàn thể quần chúng ở các nước cũng lấy tên Hồ Chí Minh đặt tên cho tổ chức của mình. Một số Đảng cộng sản tổ chức kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh, tổ chức học tập Di chúc của Người, giới thiệu rộng rãi cuộc đời hoạt động và các tác phẩm nổi tiếng của Người. Đó là biểu hiện của tất cả những tình cảm tốt đẹp, sâu sắc và chân tình của nhân dân các nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng vĩ đại và đạo đức cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ánh sáng soi đường cho chúng ta dũng cảm tiến lên. Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống đoàn kết nhất trí, ý chí cách mạng tiến công, ý thức tự lực, tự cường, chúng ta vững bước tiến lên theo con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang phấn đấu thực hiện theo Di chúc thiêng liêng của Người và nguyện mãi mãi xứng đáng với công lao và sự nghiệp vĩ đại của Người. Tư tưởng của Người soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta.

Để ghi nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần ra sức học tập tư tưởng, đạo đức và tác phong của Người, quyết tâm phấn đấu thực hiện bằng được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, biến các Nghị quyết đó thành hiện thực.

Dưới ngọn cờ trăm trận trăm thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắng lợi huy hoàng nhất định thuộc về nhân dân ta!.

Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!
Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh !

————————-

Theo website Bác cùng chúng cháu hành quân của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

bachovoihue.com