‘Hồ Chí Minh – Nhà chiến lược thiên tài’

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Hồ Chí Minh – Nhà chiến lược thiên tài.

>> ‘Theo Bác lòng ta trong sáng hơn’
>> Công lao của Người như non cao, biển rộng

Tham dự Hội thảo có nhiều nhà lão thành cách mạng, nhiều vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội; nhiều tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

Hồ Chí Minh – Nhà chiến lược thiên tài.

Hơn 50 tham luận được trình bày và gửi đến hội thảo đã tập trung làm rõ nổi bật thêm về sự nghiệp cách mạng và hệ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tham luận đều thống nhất với nhận định: Sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong hơn 80 năm qua gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc; nhà văn hoá kiệt xuất, nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng Việt Nạm trong hơn 80 năm qua là sự hội tụ, kết tinh của nhiều nhân tố nhưng trước hết và trên hết, đó là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê Nin vào Việt Nam; trực tiếp thành lập, tổ chức, lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam. Là nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nhà quân sự lỗi lạc, người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội.

Tuyết Trịnh

baodatviet.vn

Advertisement