Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông

Hãng phim Hội nhà văn Việt Nam – Hãng phim Châu Giang Trung Quốc
Công ty hợp tác sản xuất phim Trung Quốc cung cấp dịch vụ – Thời lượng 1:25:25


ViVaHoChiMinh