Diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm trong lời kêu gọi thi đua ái Quốc của Hồ Chủ tịch

Vào ngày này, cách đây hơn 60 năm, ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời Kêu gọi thi đua ái quốc trước quốc dân, đồng bào. Người đã chỉ rõ “Mục đích của thi đua ái quốc là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân”. “Vì vậy, bổn phận mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh…”, “bất kỳ già, trẻ, trai, gái, bất kỳ giàu nghèo, lớn, nhỏ đều cần phải trở nên chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận Quân sự, kinh tế, chính trị , văn hoá…”, “ Chúng ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc…”, “Thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.

Thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua ái quốc đã phát triển rộng khắp các vùng miền và thu hút tầng tầng, lớp lớp nhân dân tham gia. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược các phong trào thi đua lớn như: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Bình dân học vụ”, “Hũ gạo kháng chiến”… đã cuốn hút, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước hăng say lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống giặc đói; Thi đua học tập xoá nạn mù chữ, chống giắc dốt và dũng cảm ngoan cường trong chiến đấu diệt giặc ngoại xâm làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu.

Phát huy truyền thống lịch sử Điện Biên năm xưa, trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược, các phong trào thi đua tiếp tục được duy trì và nở rộ trên khắp các lĩnh vực, các vùng miền trong cả nước. Các phong trào thi đua tiêu biểu như: “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”; “Sóng Duyên hải” trong sản xuất công nghiệp; “Gió Đại phong” trong sản xuất nông nghiệp; “Cờ Ba nhất” trong quân đội; “Trống Bắc lý” trong giáo dục; “Thanh niên Ba sắn sàng”; “Phụ nữ Ba đảm đang”… khẩu hiệu hành động nhà nhà thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua, tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng giặc Mỹ xâm lược đã động viên cổ vũ huy động cả sức người, sức của cho chiến trường và sức mạnh thần kỳ của cả dân tộc Việt Nam đã được khơi dậy, cả dân tộc đã đoàn kết đứng lên đánh Mỹ và Thắng Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới, cả nước cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bước sang thời kỳ đổi mới, kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã và đang ra sức hưởng ứng phong trào thi đua trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo và lạc hậu, xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, cuộc vận động ngày vì người nghèo”; phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân và người lao động, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà; phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phong trào Công an nhân dân thi đua thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy; phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang và nhiều phong trào thi đua khác do các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương phát động. Đó là sự tiếp nối truyền thống thi đua ái quốc trong điều kiện, hoàn cảnh mới. Các phong trào thi đua luôn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí anh hùng bất khuất của dân tộc, tạo thành động lực to lớn, phấn đấu vượt qua thời điểm khó khăn nhất giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thông qua các cuộc vận động và các phong trào thi đua đã xuất hiện các tập thể, cá nhân anh hùng và hàng triệu tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và ý chí tự lực tự cường của con người Việt Nam. Trong 60 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng 13.583.540 Huân, Huy chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã có nhiều thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, giữ gìn bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng, Bác Hồ phát động, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn cùng các lực lượng vũ trang đã lập những chiến công vang dội trên mặt trận đường số 4 góp phần cho thắng lợi của chiến dịch Biên giới năm 1950, giải phóng một vùng biên cương rộng lớn, mở rộng chiến khu Việt Bắc, nối liền nước ta với các nước xã hội chủ nghĩa anh em, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Giơnevơ, lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Ghi nhận thành tích của quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho nhân dân 5 huyện và 28 xã, thị trấn; 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều đồng chí, đồng bào được tặng thưởng huân, huy chương các loại. Tiểu đoàn 249, Khu du kích Ba Sơn được tặng Huân chương Quân công hạng 2; Khu du kích Nà Thuộc; Chi Lăng được thưởng Huân chương quân công hạng 3.

Những năm khói lửa của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, Lạng Sơn trở thành “cảng nổi” trên tuyến đường huyết mạch chi viện cho Miền Nam. Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã kề vai, sát cánh giữ vững mạch máu giao thông. Thực hiện lời hiệu triệu của Bác Hồ “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả cho giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”, tỉnh Lạng Sơn đã trở thành một trong những hậu phương vững chắc, chi viện sức người, sức của cho chiến trường Miền Nam. Quân và dân các dân tộc Lạng Sơn vừa ra sức thi đua sản xuất, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận, bảo vệ và vận chuyển an toàn hàng hoá của các nước XHCN anh em ủng hộ chi viện cho các chiến trường miền Nam, đồng thời luôn sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.

Nghe theo Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp lớp thanh niên Lạng Sơn đã nô nức lên đường với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Họ đã anh dũng chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc, nhiều người trong số đó đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường hoặc mang thương tật suốt đời. Trong hai năm 1965 – 1966, tỉnh ta đã thành lập hai tiểu đoàn tăng cường, chi viện cho tiền tuyến có phiên hiệu Bắc Sơn 1 và Bắc Sơn 2. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn Bắc Sơn đã lần lượt lên đường ra tiền tuyến. Họ có mặt ở nhiều chiến trường nóng bỏng từ Bình Trị Thiên khói lửa, Quảng Nam, Đà Nẵng trung dũng kiên cường; từ núi rừng Tây Nguyên bất khuất đến đồng bằng sông Cửu Long. Vượt qua nhiều năm gian khổ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Bắc Sơn đã chiến đấu anh dũng, lập nên những chiến công xuất sắc, 10 đồng chí được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (như Nông Văn Nghi, Dương Công Sửu, Nguyễn Như Hành, Nguyễn Bá Tòng, Hoàng Văn Quyết…). Những hy sinh, đóng góp to lớn của quân và dân các dân tộc Lạng Sơn đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc anh em, tiếp tục truyền thống thi đua yêu nước, vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tích đáng tự hào. Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, từ một tỉnh miền núi còn nghèo, dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển, cơ sở hạ tầng yếu kém, đến nay tỉnh Lạng Sơn đã có bước phát triển khá nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực. Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và ngày càng bền vững, công tác xúc tiến đầu tư – thương mại có bước chuyển biến mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường, năng lực sản xuất mới được bổ sung. Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Tình hình chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đạt kết quả tích cực. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Đóng góp to lớn của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã được Đảng và Nhà nước đánh giá cao, nhân dân luôn ghi nhớ: Tổ quốc đã ghi công 5.400 liệt sỹ, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 67 bà mẹ, đã tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang cho 52 tập thể và 18 cá nhân, anh hùng Lao động cho 3 tập thể; phong tặng danh hiệu 29 Nhà giáo ưu tú, 21 Thầy thuốc ưu tú, 3 Nghệ sỹ ưu tú. Có chính sách khen thưởng và đãi ngộ cho 34.000 Người có công. Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc tiêu biểu đã được tặng các danh hiệu thi đua vẻ vang, huân chương, huy chương các loại.

Công tác khen thưởng thành tích trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ những năm qua được tỉnh quan tâm chỉ đạo tích cực. Việc xét khen thưởng tiến hành thận trọng, chặt chẽ và chính xác. Từ năm 1998 đến năm 2007, tỉnh đã giải quyết chính sách cho 997 trường hợp người có thành tích chống Pháp, 8.955 trường hợp người có thành tích chống Mỹ. Thực hiện Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg ngày 05/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho các đối tượng có thành tích kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 3.701 Bằng khen cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến.

Từ năm 2001 đến nay, qua các phong trào thi đua nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã được Nhà nước, Chính phủ: tặng thưởng hàng trăm Huân chương Lao động các hạng, 8 Cờ thi đua của Chính phủ, 106 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tặng thưởng 101 Cờ thi đua và 8.800 Bằng khen, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 16 cá nhân, tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho 94 đơn vị. Hợp tác xã Nà Pán, xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình và Công ty TNHH Huy Hoàng, thành phố Lạng Sơn đã vinh dự được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhìn lại chặng đường 60 năm qua, chúng ta luôn tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại; tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc sáng soi đường, là kim chỉ nam cho các phong trào thi đua yêu nước của chúng ta ngày nay.

Kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc hôm nay, chúng ta không chỉ nhớ ơn Người mà còn học tập ở Bác phương pháp vận động quần chúng, phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước và niềm tin son sắt vào sức mạnh của đồng chí, đồng bào ta.

Năm 1949, một năm sau Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi những thành tích đã đạt được của quân và dân ta, đồng thời Người cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm trong công tác thi đua, đó là: còn nhiều người dân, mà trước hết là cán bộ chưa hiểu rõ ý nghĩa của phong trào thi đua ái quốc… Tưởng lầm thi đua là một việc khác với những công việc hàng ngày. Tưởng thi đua chỉ nhất thời, thay vì phải trường kỳ. Người nói: nhiều nơi đặt ra những phong trào thi đua không sát với hoàn cảnh, với địa phương. Nơi thì đặt kế hoạch to quá rồi làm không nổi. Nơi thì ban đầu làm quá ồ ạt đến nỗi ít lâu sau thì đuối sức đi, không tiếp tục thi đua được. Nơi thì mỗi đoàn thể, mỗi ngành đều có một kế hoạch riêng mà kế hoạch thì không ăn khớp với nhau, thành thử trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nhân dân thì bù đầu, không đủ sức mà theo cả các kế hoạch và không biết nên theo kế hoạch nào. Nhiều nơi có kinh nghiệm, hoặc kinh nghiệm thành công, hoặc kinh nghiệm thất bại, nhưng không biết trao đổi cho nơi khác để tránh cái dở, học cái hay của nhau.
Để có thể sửa chữa khuyết điểm, Bác đã dạy chúng ta rằng: “Công việc hàng ngày chính là thi đua. Từ trước đến giờ ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở. Nay ta thi đua ăn, mặc ở cho hợp vệ sinh, cho khỏi đau ốm. Xưa nay ta vẫn làm ruộng, nay ta thi đua làm cho đất ruộng tốt hơn, sản xuất nhiều hơn. Thi đua là phải trường kỳ, là phải giải thích cho mọi người dân hiểu rằng: thi đua ái quốc là lợi ích của mình, lợi ích của gia đình mình, và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc. Mọi người dân hiểu rõ thì tất cả mọi khó khăn đều giải quyết được, tất cả mọi khuyết điểm đều sửa chữa được.

Coi trọng phương pháp vận động quần chúng thông qua phong trào thi đua yêu nước, Hồ Chí Minh kịch liệt phê phán tư tưởng khoa trương “phát” mà không “động”, hoặc lối làm ăn theo kiểu đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chuột. Người yêu cầu các cấp, các ngành khi phát động thi đua thì phải tổ chức tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, vì thành tích chung, không phải vì thành tích anh hùng cá nhân.

Vời thái độ trân trọng, ghi nhận tinh thần phấn đấu và công lao của những anh hùng, chiến sĩ thi đua đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, những thành tích “Tuyệt đối không tự cao, tự đại, cho minh là giỏi rồi. Phải luôn luôn nhớ rằng thành tích là thành tích tập thể, anh hùng là anh hùng tập thể”. Chính nhờ có sự quán triệt kịp thời và thường xuyên về động cơ phấn đấu và mục đích thi đua yêu nước của Bác Hồ mà phong trào thi đua giữa các ngành, các giới được duy trì liên tục, đúng mục đích, được sự ủng hộ của quần chúng va đem lại hiệu quả rất thiết thực trong suốt những năm qua.

Trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, đất nước đang đứng trước những khó khăn, thách thức như: quy mô kinh tế còn nhỏ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp, thể chế kinh tế thị trường chưa hoàn thiện, hạ tầng kinh tế xã hội và nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển; đặc biệt tình hình lạm phát và giá cả tiêu dùng tăng cao tác động tiêu cực đến sản xuất, ảnh hưởng đến công ăn, việc làm, thu nhập và đời sống của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội còn nhiều bức xúc. Đảng, nhà nước chủ trương phải tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 35 và Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, nghiêm túc thực hiện Luật thi đua khen thưởng; nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng và vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, người đứng đầu các tổ chức; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mặt trận và các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi đua khen thưởng. Từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị phải cụ thể hoá mục tiêu thi đua thành chương trình, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả, khắc phục tính hình thức trong thi đua và bệnh thành tích trong khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là phong trào của quần chúng, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng con người mới.

Để tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 27-TU ngày 18/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức các hoạt động tiến tới Kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn, lãnh tụ của Đảng, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn. Tại Lễ Kỷ niệm trọng thể này, tôi xin thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh phát động đợt thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ với những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là,Phát huy cao độ truyền thống yêu nước; khơi dậy ý thức tự giác; sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói, giảm nghèo; đảm bảo quốc phòng an ninh, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, tập trung mọi nguồn lực duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2008, tạo tiền đề để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 và những năm tiếp theo. Trong đó:

– Tập trung, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, phát triển, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, các khu vực kinh tế trọng điểm, khu vực nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 12 – 12,5% so với năm 2007. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi nhanh hơn theo hướng sản xuất hàng hoá. Tạo môi trường thông thoáng cho các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Hai là, hiện tốt các mục tiêu văn hoá – xã hội, đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn; đẩy mạnh công tác xã hội hoá: trước mắt tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông ở các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, liên quan đến quyền lợi trực tiếp của nhân dân. Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường công tác kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và sự giám sát của nhân dân.

Bốn là, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt chương trình kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2008, trong đó chú trọng việc chống tham nhũng là yếu tố quan trọng để góp phần phòng ngừa tốt hơn. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền và công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời, nghiêm minh các biểu hiện vi phạm kỷ cương, phép nước.

Năm là, thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội. Hoàn thành việc phân giới, cắm mốc trên thực địa trong tháng 6/2008; tổ chức tốt công tác tuyên truyền và thực hiện quy chế quản lý biên giới sau phân giới cắm mốc; tăng cường công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại nhân dân.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò tập hợp quần chúng của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh hoạt động lao động, sản xuất, xoá đói giảm nghèo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bẩy là, Để phong trào thi đua yêu nước thực sự có hiệu quả, là động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội cần tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 39 của Bộ chính trị, Chỉ thị 19 của Ban Bí thư, Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

– Các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền, học tập tấm gương hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ; tăng cường sáng tác, xuất bản, xây dựng các chuyên mục về đề tài thi đua yêu nước, giới thiệu, ca ngợi những điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, các phong trào thi đua tiêu biểu của tỉnh…

– Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào, các đợt thi đua ở cơ sở với nội dung phong phú, thiết thực; tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước với khí thế sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

– Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết theo định kỳ, sau mỗi đợt thi đua để kịp thời đánh giá, rút ra kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua, kịp thời có hình thức tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua thực sự có hiệu quả và trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

– Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới.

– Tổ chức triển khai thực hiện tốt các dự án trùng tu, tôn tạo công trình, di tích liên quan đến thân thế và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Văn Thụ như: Khuôn viên Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ; Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại số 8, phố Chính Cai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn; Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng để kịp thời phục vụ các hoạt động kỷ niệm.

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng và thành quả quan trọng đã đạt được của quê hương Xứ Lạng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kiên quyết khắc phục khó khăn, yếu kém, với khí thế, niềm tin và sức mạnh mới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, khơi dậy, khai thác một cách có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nỗ lực thi đua, quyết tâm xây dựng và phát triển Lạng Sơn tiến lên giành nhiều thành tích to lớn và toàn diện hơn.

langson.gov.vn

Advertisement