Tag Archive | Cách mạng Tháng Tám

Chớp thời cơ tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng

Cách mạng Tháng TámQĐND – Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay nhân dân đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, trong đó nổi bật là nghệ thuật chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

Tiếp tục đọc

Xây dựng cơ sở để khởi nghĩa

Cách mạng Tháng TámQĐND – Đến tháng Giêng năm 1945, tổ chức Đảng ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã hình thành và khá hoàn chỉnh, gồm Huyện ủy và các chi bộ ở làng, xã. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, các cấp bộ Đảng ở Thiệu Hóa đã thành lập các tổ, đội tự vệ và mua sắm vũ khí.

Tiếp tục đọc

Chuẩn bị lực lượng vũ trang giành chính quyền trong Cách mạng Tháng 8

Cách mạng Tháng TámQĐND –  Bước vào năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào cách mạng của nhân dân ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Để bảo vệ cách mạng, hỗ trợ quần chúng đấu tranh chính trị, chống khủng bố, đàn áp, Liên khu tỉnh ủy Hà-Nam-Ninh chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang, khi có thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền.

Tiếp tục đọc

Bác Hồ – Những ngày Tháng Tám

Cách mạng Tháng TámCách mạng Tháng Tám năm 1945 in dấu ấn sâu sắc vào lịch sử dân tộc, vào các thế hệ người Việt Nam, đó là dấu ấn độc lập dân tộc. Nếu tính từ khi thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam, ngày 31-8-1858 đến ngày nhân dân ta giành lại độc lập và ngày 2-9-1945, Bác Hồ thay mặt quốc dân, đồng bào “Tuyên ngôn độc lập” thì vừa tròn 87 năm.

Tiếp tục đọc

Ý Ðảng lòng dân là một

Cách mạng Tháng Tám

Tháng 9-1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Ở châu Âu, Pháp bị Ðức chiếm đóng. Tháng 9-1940, quân Nhật tràn vào Ðông Dương, chính quyền thuộc địa của Pháp ở Việt Nam trở thành công cụ của phát-xít Nhật.

Tiếp tục đọc

68 năm Cách mạng Tháng Tám

68 năm Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ðó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta. HỒ CHÍ MINH

Cách mạng tháng Tám: Bất ngờ “cuộc bắt tay” Việt – Mỹ!

Cách mạng Tháng Tám(Kienthuc.net.vn) – Ít người biết rằng tháng 8/1945, trong các đội quân Việt Minh chống trả quân đội Nhật, có sự xuất hiện của những người lính Mỹ.

Tiếp tục đọc

Cuộc cách mạng toàn diện, triệt để nhất trong lịch sử

Cuộc cách mạng toàn diện, triệt để nhất trong lịch sửTrong lịch sử nước nhà đã diễn ra nhiều cuộc cách mạng, nhưng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng vĩ đại nhất, đã làm thay đổi toàn diện và triệt để cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh của đất nước.

Tiếp tục đọc

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám cổ vũ chúng ta đi tới

Cách mạng Tháng TámSuốt chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc ta.

Tiếp tục đọc