Tag Archive | Ấn phẩm – Hội thảo

Các tác phẩm viết về Bác Hồ

Ba lần gặp Bác trong một chiến dịch.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

Bác Hồ với anh hùng dũng sĩ miền Trung: Tập truyện kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

Bác Hồ với chiến sĩ: 2 tập.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

Bác Hồ: Con người và phong cách.- 4th ed.- H.; Lao Động, 2001.

Bác là Hồ Chí Minh.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh tầm nhìn thời đại.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.

BÙI ĐÌNH PHONG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam. H.: Lao Động, 2001.

BÙI THIẾT. Địa danh về Hồ Chí Minh/ Bùi Thiết, Lê Kim Dung, Nguyễn Chí Thắng.- H.: Thanh Niên, 1999.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946.- H.: Trung tâm UNESCO Bảo tồn & phát triển Văn hóa Dân tộc Việt Nam, 2001.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Di chúc và thực hiện di chúc của Người.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

Chúng ta có Bác HỒ.- 3rd ed.- H.: Lao Động, 2001.

Có Bác trong tim: Hồi ức.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

Danh ngôn Hồ Chí Minh.- H.: Văn hóa Thông tin, 2000.

ĐÂNG HÒA. Bác Hồ những năm tháng ở nước ngoài.- 2nd ed.- H.: Trung tâm UNESCO Bảo tồn & phát triển Văn hóa Dân tộc Việt Nam, 2001.

ĐINH XUÂN LÂM. Hồ Chí Minh văn hóa và đổi mới.- 2nd ed.- H.: Lao Động, 2001.

ĐINH XUÂN LÂM. Về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh/ Đinh Xuân Lâm, Bùi Đình Phong.- 2 nd ed.-H.: Lao Động, 2001.

ĐỖ NHƯ CHUNG. Bác đặt tên anh Hồ Chí Long.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

ĐỖ QANG HƯNG. Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam.- 3rd ed.- H.: Lao Động, 2001.

ĐỖ QUANG HƯNG. Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh.- 2nd ed.- H.: Lao Động, 2001.

ĐỖ VÂN PHÚ. Chúng tôi đều là con cháu Bác Hồ.- H.: Lao Động, 2000.

HÀ MINH ĐỨC. Văn thơ Hồ Chí Minh.- H.: Khoa học Xã hội, 2000.

Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại.- 3 rd ed.- H.: Lao Động, 2001.

Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước: tuyển chọn và chuyên luận.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.

HỒ CHÍ MINH. Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh: Những tác phẩm tiêu biểu (từ 1919 đến 1945).- TP. Hồ Chí Minh: Giáo Dục, 2000.

HỒ CHÍ MINH. Thơ chúc Tết.- H.: Trung tâm UNESCO Bảo tồn & phát triển Văn hóa Dân tộc Việt Nam, 2001.

HỒ CHÍ MINH. Thơ: Toàn tập.- TP. Hồ Chí Minh: Văn Nghệ, 2000.

HỒNG HÀ. Thời thanh niên của Bác Hồ.- 7th ed.- H.: Thanh Niên, 1999.

HỒNG KHANH. Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ.- 3rd ed.- H.: Thanh Niên, 2001.

HOÀNG NHƯ MAI. Tìm hiểu bản sắc trong thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Hoàng Như Mai, Nguyễn Văn Hấn.- H.: Giáo Dục, 1998.

HOÀNG ĐIỀN. Những ngày sống gần Bác.- 3rd ed.- H.: Lao Động, 2001.

LÊ CUNG. Hồ Chí Minh với Châu Phi.- Huế: Thuận Hóa, 2001.

LÊ KIM. Bác Hồ tiếp xúc với tình báo phương tây.- H.: Công an Nhân dân, 2000.

NGỌC CHÂU. Theo Bác đi chiến dịch.- 2nd ed.- Quân đội Nhân dân, 2001.

NGỌC TƯï. Núi Các Mác, Suối Lê-nin.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

NGUYỄN BÍCH HẠNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và Mặt trận đoàn kết dân tộc/ Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Văn Khoan.- 1st ed.- H.: Lao Động, 2001.

NGUYỄN CHÍ THẰNG. Hồ Chí Minh tên người tỏa sáng/ Nguyễn Chí Thắng, Nguyễn Ngọc Đào, Lê Kim Dung.- H.: Thanh Niên, 2000.

NGUYỄN ĐĂNG MẠNH. Mấy vấn đề về phương pháp tìm hiểu, phân tích thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chuyên luận.- H.: ĐH Quốc Gia, 1998.

NGUYỄN NGUYÊN TRỨ. Cách viết của Bác Hồ.- TP. Hồ Chí Minh: Giáo Dục, 2000.

NGUYỄN QUỐC BẢO. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.- 2nd ed.- H.: Lao Động, 2001.

NGUYỄN VÂN KHOAN. Bao dung Hồ Chí Minh.- 3rd ed.- H.; Lao Động, 2001.

NGUYỄN VÂN KHOAN. Nhớ lời Bác dạy/ Nguyễn Văn Khoan, Mạc Văn Trọng.- H.: Lao Động, 2001.

NGUYỄN XUÂN LẠC. Thơ dâng Bác.- H.: ĐH Quốc Gia, 2000.

NGUYỄN XUÂN LẠN. Thơ văn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong nghiên cứu phê bình: Tình hình tư liệu, hướng tiếp cận, những vấn đề.- 2 nd ed.- H.: ĐH Quốc Gia, 1999.

NGUYỄN XUÂN THÔNG. Bác Hồ: sự cảm hóa kỳ diệu/ Nguyễn Xuân Thông, Nguyễn Minh Phương, Phạm Thị Lai.- 4th ed.- H.: T hanh Niên, 2001.

NGUYỄN XUÂN THÔNG. Chuyện kể về những cái Tết của Bác Hồ.- H.: Thanh Niên, 2000.

PHAN NGỌC LIÊN. Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế/ Phan Ngọc Liên, Trịnh Vương Hồng.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

PHAN NGỌC LIÊN. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh với thời đại.- 1st ed.- H.: Lao Động, 2001.

TẠ HỮU YÊN. Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh: Những mẫu chuyện về Bác Hồ.- H.: Thanh Niên, 2001.

TRẨN DÂN TIÊN. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2000.

TRẨN KƯ. Bác Hồ với sách người tốt việc tốt.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

TRẨN ĐÌNH HUỲNH. Danh nhân Hồ Chí Minh cuộc đời và những sự kiện.- H.: Hà Nội, 2001.

TRẨN ĐƯƠNG. Bảy ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

TRẨN ĐƯƠNG. Những người được Bác Hồ đặt tên.- 2nd ed.- H.:Quân đội Nhân dân, 2001.

TRẨN XUẤN TRƯỜNG. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

VŨ KỲ. Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta.- 3 rd ed.- H.: Thanh Niên, 2001

quangbinh.gov.vn

72 tác phẩm đoạt giải cuộc vận động theo gương Hồ Chí Minh

Trong số tác giả đoạt giải, nhà văn lão thành Tô Hoài gây xúc động mạnh mẽ khi nhiệt tình tham gia với tập bút ký “Lăng Bác Hồ”.

Đại biểu từ hơn 20 quốc gia dự hội thảo Hồ Chí MinhGiới thiệu 14 ấn phẩm mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bước sang tuổi 90 song nhà văn của “Dế mèn phiêu lưu ký” vẫn nhiệt tình tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập bút ký Lăng Bác Hồ của ông là một trong số 72 tác phẩm có chất lượng tiêu biểu được ban tổ chức trao giải trong lễ sơ kết tối 14/5.

Nhà văn Tô Hoài nhận bằng khen và lời chúc mừng của nhiều văn, nghệ sĩ tối 14/5. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Cũng trong lễ sơ kết cho năm 2009, nhiều tác giả trẻ được trao giải như nhóm kiến trúc sư ĐH Kiến trúc Hà Nội với đồ án “Nhà nổi”, họa sĩ người dân tộc Chăm Chế Thị Kim Trung (Ninh Thuận) với tác phẩm tranh sơn dầu Làng Chăm ơn Bác…

Ngoài ra, theo Ban chỉ đạo trung ương, 14 đơn vị báo chí, nghệ thuật có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, triển khai cuộc vận động cũng được tặng thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Tấn Sang Thường trực Bí thư cho rằng, cuộc vận động đã trở thành một đề tài lớn, quan trọng trên báo chí, văn hóa, văn nghệ, trên các phương tiện truyền thông khác.

“Những tác phẩm được sáng tạo, quảng bá bằng tài năng, tấm lòng của anh chị em văn nghệ sĩ, báo chí hai năm qua đã góp phần đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội”, ông Trương Tấn Sang nói.

Ông Trương Tấn Sang chia vui với các tác giải đoạt giải. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Theo ông Phùng Hữu Phú, Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương, so với năm 2008, số lượng tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động tăng đáng kể. Trong đó, Ủy ban toàn quốc các Hội liên hiệp văn học nghệ thuật VN có hơn 600 tác phẩm; 10 Hội chuyên ngành trung ương có hơn 300 tác phẩm. Riêng hội Nhà báo VN có tới hàng nghìn tin, bài của hội viên.

“Bác Hồ luôn là một đề tài lớn, tươi mới, có sức rung động mãnh liệt, là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận đối với các văn nghệ sĩ, nhà báo”, ông Phú nói.

Nguyễn Hưng

vnexpress.net

Đại biểu từ hơn 20 quốc gia dự hội thảo Hồ Chí Minh

Hội thảo quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” đã nhận được hơn 170 bài viết đề cập đến nhiều nội dung phong phú về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giới thiệu 14 ấn phẩm mới về Chủ tịch Hồ Chí MinhBiến tư gia thành bảo tàng Hồ Chí Minh

Khai mạc sáng 12/5 tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia (Hà Nội), Hội thảo Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay được tổ chức trong hai ngày. Trên 400 đại biểu tới dự, trong đó có hơn 50 đại biểu đến từ 22 quốc gia. Trong số này có những người đã gắn bó với Việt Nam hàng chục năm như học giả người Mỹ Lady Borton hay ông Raymond Aubrac, người bạn thân thiết của chủ tịch Hồ Chí Minh và người dân Việt Nam…

Phát biểu tại hội thảo, bà Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện văn phòng UNESCO Hà Nội nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng nổi bật về tinh thần quả cảm của dân tộc bởi Người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước và dân tộc Việt Nam. Qua đó góp phần vào cuộc đấu tranh chung của toàn nhân loại vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

“Lý tưởng của Người tiêu biểu cho khát vọng của các dân tộc khác trên thế giới bởi họ đấu tranh nhằm khẳng định bản sắc văn hóa của mình và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”, đại diện UNESCO nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vui mừng khi được gặp lại ông Raymond Aubrac, một người bạn lớn của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Theo bà Katherine Muller-Marin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, “giống như một biểu tượng giúp chúng ta có một tầm nhìn, chỉ cho đất nước một bến đỗ an toàn”. Phát biểu của đại diện UNESCO nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của hàng trăm đại biểu tại Hội thảo.

Tái khẳng định tư tưởng và tầm vóc Hồ Chí Minh, Giáo sư Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ngày càng được biết đến rộng rãi trên thế giới, bằng chứng là nhiều nhiều nước Mỹ – Latinh đang có ý tưởng đi tìm mô hình về “chủ nghĩa xã hội cho thế kỷ 21”, phù hợp với đặc thù của Mỹ – Latinh.

“Sau nhiều công trình tưởng niệm đã có về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nicaragua, Venezuela… vừa qua, Argentina đã khởi công xây dựng công trình tượng đài Hồ Chí Minh ở thủ đô Buenos Aires – thêm một biểu hiện mới về ảnh hưởng và sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh đang lan tỏa tại khu vực Mỹ – Latinh”, Giáo sư Nghĩa nói.

Trò chuyện với đại biểu 5 châu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ôn lại tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Quốc hội, thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được hơn 170 bài viết của các tác giả Việt Nam và quốc tế đề cập đến nhiều nội dung phong phú về tư tưởng, tấm gương, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bài viết tập trung vào 3 chủ đề lớn: Di sản Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Di sản Hồ Chí Minh về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc; Văn hóa, đạo đức và nhân cách trong di sản Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hưng

vnexpress.net

Giới thiệu 14 ấn phẩm mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bên cạnh sách “Hồ Chí Minh – Vĩ đại một con người”, “Hồ Chí Minh – Tiểu sử” là DVD “Hành trình theo chân Bác” dài 89 tập… giúp tái hiện chân thực và sinh động về quá trình hoạt động cách mạng của Người.

Sáng 11/5 NXB Chính trị Quốc gia phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu 14 trong số 45 ấn phẩm mới xuất bản về Bác, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người.

Bằng lối viết sắc sảo, khúc chiết, GS Trần Văn Giàu đã trình bày một cách hệ thống về cuộc đời huyền thoại của Bác, qua tác phẩm “Hồ Chí Minh – Vĩ đại một con người“. Cuốn “Hồ Chí Minh – Tiểu sử” là kết quả công trình nghiên cứu khoa học công phu của GS Song Thành về cuộc đời “oanh liệt, đầy gian khổ, vô cùng cao thượng, trong sáng và đẹp đẽ của Người”.

Với cách tiếp cận vấn đề khá mới, cuốn “Hồ Chí Minh ngày này năm xưa” do nhà sử học Dương Trung Quốc biên soạn đã tập trung phản ánh các sự kiện, công việc thường ngày của bác để mỗi ngày trong năm, chúng ta đều nhớ đến Người.

Ảnh: Tiến Dũng.Những tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh được ra mắt ngày 12/5. Ảnh: Tiến Dũng.

Đáng chú ý là DVD “Hành trình theo chân Bác” dài 89 tập do NXB Chính trị Quốc gia phối hợp với Đài truyền hình TP HCM thực hiện đã giúp tái hiện chân thực và sinh động về quá trình hoạt động cách mạng của Người từ buổi đầu ra đi tìm đường cứu nước đến khi giữ cương vị là lãnh đạo đất nước.

TS Nguyễn Duy Hùng – Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật cho hay, những tài liệu tham khảo này sẽ giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc hơn về di sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.

Theo ông Hùng, cuốn “Hồ Chí Minh toàn tập” (tái bản lần 3) gồm 15 tập, với nhiều tư liệu, bài viết chưa từng công bố sẽ được ra mắt vào dịp Đại hội Đảng lần thứ XI.

Tiến Dũng

vnexpress.net

Di chúc Bác Hồ có giá trị thực tiễn sâu sắc

Hơn 30 tham luận tại Hội thảo “40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đều nhấn mạnh giá trị về lý luận và thực tiễn trong bản Di chúc.

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đông đảo các nhà nghiên cứu khoa học, lịch sử đã dự.

Trên 30 tham luận được gửi tới và trình bày tại hội thảo đã tập trung làm rõ tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn về lý luận, thực tiễn trong Di chúc của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới; đồng thời nêu bật những kết quả đã làm được, những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam qua chặng đường 40 năm thực hiện.

Các đại biểu đều nhất trí, cùng với thời gian, giá trị bản Di chúc càng được nhận thức rõ. Đó là sản phẩm kết tụ tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Di chúc thiêng liêng của Người trở thành nguồn động viên, cổ vũ hết sức to lớn, là sự chỉ dẫn quan trọng, để quân và dân ta giành những thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian càng lùi xa, suy ngẫm những lời dặn trước lúc đi xa của Bác Hồ, đối chiếu với những gì đã và đang diễn ra trong hiện thực đời sống đất nước, thế giới càng thấy tầm cao tư tưởng, tầm tổng kết, dự báo, định hướng thiên tài trong Di chúc của Bác.

PGS.TS Hoàng Trang, nguyên Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhấn mạnh, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, bản Di chúc của Người được công bố đã gây xúc động lớn, niềm cảm phục sâu sắc trong toàn thể nhân dân Việt Nam và cả với các dân tộc, nhân dân thế giới.

(Theo TTXVN)

vnexpress.net