Thư gửi nhân dân Pháp nhân dịp lễ Nôen và nǎm mới 1950 (24-12-1949)

Các bạn thân mến,

Nhân dịp lễ Nôen, và nǎm mới tôi thân ái gửi các bạn lời chào: chúc hoà bình và thịnh vượng.

Nhân dịp này tôi gửi các bạn đôi lời sau đây:

Như các bạn đã biết từ 4 nǎm nay thực dân Pháp đã vì lòng tham trục lợi xấu xa, cho nên đã theo đuổi ở Việt Nam cuộc chiến tranh xâm lược. Họ đã phạm và vẫn còn đương phạm những tội ác ghê gớm: giết chóc, cướp bóc, tàn sát và phá hoại.

Nếu cuộc chiến tranh này đã gieo rắc ở Việt Nam chết chóc và tàn phá, nó cũng chồng chất lên các gia đình ở Pháp tang tóc và đau thương. Mỗi nǎm thanh niên Pháp bị chết hoặc bị thương tới hàng ngàn người ở ngoài mặt trận, mỗi nǎm hàng ngàn triệu tiền của các bạn ném hoài
vào một cuộc chiến tranh vô hy vọng.

Hỡi các bạn nhân dân Pháp!

Chúng tôi biết rằng các bạn không tán thành cuộc chiến tranh phi nghĩa này và các bạn thiết tha mong đợi hoà bình.

Chúng tôi cũng muốn hoà bình.

Vậy chúng ta hãy hợp sức lại.

Các bạn hãy chiến đấu kỳ cho đạt được mục đích mà các bạn đã theo đuổi, đòi phải đình chỉ tức khắc cuộc chiến tranh và phải cho ngay các thanh niên Pháp về nước.

Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ mở cuộc tấn công để quét sạch bọn thực dân xâm lược khỏi đất nước chúng tôi.

Thực dân phản động sẽ bị thất bại.

Lúc đó hai dân tộc chúng ta sẽ có thể bắt tay nhau trong hoà bình và nhất trí.

Ngày 24 tháng 12 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật,
Hà Nội, 1958, t.1, tr.331-332.
cpv.org.vn