Thư chúc Tết nǎm (1951 1-1951)

Nhân dịp nǎm mới dương lịch, tôi gửi lời thân ái chúc:

Toàn thể đồng bào và kiều bào,

Toàn thể chiến sĩ,

Các anh chị em cán bộ,

Các cháu thanh niên, nhi đồng.

Trong nǎm cũ 1950, chúng ta đã cố gắng thi đua, chúng ta đã thu được khá nhiều kết quả tốt: về quân sự (nhất là giành được nhiều trận tiêu diệt địch); về chính trị (nhất là thắng lợi về ngoại giao); về kinh tế (nhất là tǎng gia sản xuất); về vǎn hoá (nhất là bình dân học vụ).

Sang nǎm mới, chúng ta phải cố gắng thi đua hơn nữa, cố gắng vượt những khó khǎn, để tranh lấy nhiều thắng lợi hơn nữa.

Nǎm 1951 phải là một nǎm tiến bộ vượt bực của chúng ta, một nǎm tích cực chuẩn bị đầy đủ, để chuyển mạnh sang tổng phản công, một nǎm nhiều thắng lợi to lớn.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1748, ngày 5-2-1951.
cpv.org.vn

Advertisement