Thư chúc nǎm mới (6-2-1951)

Gửi các đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân vừa chiến thắng ở Trung du và toàn thể đồng bào Trung du,

Nhân dịp Tết ta, tôi thay mặt Chính phủ gửi lời thân ái chúc nǎm mới và khen ngợi đặc biệt các đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân vừa chiến thắng ở Trung du, và toàn thể đồng bào Trung du đã hǎng hái giúp đỡ bộ đội hàng triệu dân công, đã góp một phần lớn vào cuộc chiến thắng to ở Trung du.

Sang nǎm mới, bộ đội và đồng bào phải hǎng hái thi đua hơn nữa để đánh thắng giặc những trận to nữa.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 6 tháng 2 nǎm 1951
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1749, ngày 7-2-1951.
cpv.org.vn

Advertisement