Bài nói trong dịp đến thǎm đoàn xe đầu tiên của quân đội (3-1951)

Bác dặn các chú mấy điểm: Các chú thu được một số xe của địch, thế là tốt, vì các chú đã lấy xe của địch diệt địch, “Gậy ông lại đập lưng ông”. Đấy là cái vốn, các chú phải giữ gìn lấy. Vốn này sẽ phát triển nhiều thêm.

Hiện nay nước ta chưa sản xuất được xe. Xǎng dầu cũng vậy, có rất ít. Kháng chiến còn dài, chiến dịch ngày một mở rộng, yêu cầu vận chuyển ngày càng cao. Vì vậy, các chú phải giữ gìn xe, tiết kiệm xǎng để phục vụ bộ đội.

Xe, xǎng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chǎm sóc xe, yêu xe như con, quý xǎng như máu.

Các chú là đoàn “vạc” đi ǎn đêm. Đêm tranh thủ vận chuyển cho bộ đội. Sáng về, xe phải cất giấu kỹ tránh máy bay địch bắn phá, phải thường xuyên chǎm sóc xe cộ.

Bác dặn thêm: Các chú phải tranh thủ tǎng gia để có thêm rau ǎn. Dù nay đây mai đó cũng cần tǎng gia. Mình không ǎn thì để cho đơn vị khác ǎn, nhân dân ǎn. ở đâu và ai cũng làm như thế nhất định có thêm nhiều thức ǎn cải thiện.

Nói tháng 3-1951.
Tạp chí Hậu cần, số tháng 5-1960.
cpv.org.vn

Advertisement