Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm lần thứ nǎm ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1951)

Cùng đồng bào toàn quốc và kiều bào ở nước ngoài,

Cùng các chiến sĩ anh dũng, Vệ quốc quân, bộ đội địa phương, dân quân du kích,

Cùng các cán bộ chính quyền và đoàn thể,

Cùng các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng.

Hôm nay, cuộc kháng chiến vĩ đại của ta bước sang nǎm thứ sáu. Chúng ta hãy so sánh tình hình ngày nay với tình hình mấy nǎm bắt đầu kháng chiến, để thấy những tiến bộ đã qua của ta và đoán định bước tiến sắp tới.

Mấy nǎm qua, tình hình thế giới, cũng như tình hình trong nước, thay đổi rất nhiều, và những thay đổi ấy rất lợi cho ta.

Trước đây, phe đế quốc do Mỹ cầm đầu đeo cái mặt nạ giả nhân, giả nghĩa tôn trọng hoà bình. Ngày nay, chúng đã lộ cái mặt thật của chúng là bọn giặc cướp nước, lũ quỷ chiến tranh.

Trước đây, chúng khoe khoang là giàu mạnh và nhất trí. Ngày nay, chúng đang lâm vào kinh tế khủng hoảng. Lại vì quyền lợi xung đột, mà mâu thuẫn giữa chúng ngày càng nhiều.

Chúng ra sức chuẩn bị chiến tranh thế giới thứ ba. Nhưng nhân dân thế giới và cả nhân dân trong nước chúng đều kịch liệt phản đối.

Quân đội tinh nhuệ của Mỹ và quân đội 17 nước phe Mỹ đang bị Quân đội nhân dân Triều Tiên và Quân chí nguyện Trung Quốc đánh cho điêu đứng, và bắt buộc phe Mỹ phải đàm phán.

Quân đội Anh đang bị nghĩa quân Mã Lai đánh cho vỡ đầu đổ máu. ở Irǎng và Ai Cập, đế quốc Anh đang bị nhân dân hai nước ấy đòi đuổi đi.

Còn đế quốc Pháp ? Vì bọn thống trị Pháp cam lòng làm đày tớ ngoan ngoãn cho Mỹ mà nước Pháp đang lâm vào khủng hoảng mọi mặt – kinh tế, tài chính, xã hội, chính trị. Tình hình Pháp đã khốn đốn, cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam làm cho nó càng thêm khốn đốn. Các thuộc địa Pháp ở Bắc Phi cũng nổi lên chống Pháp.

Nói tóm lại: ngày nay, phe đế quốc do Mỹ cầm đầu yếu hơn mấy nǎm trước. Nhất là đế quốc Pháp lại hèn yếu hơn mấy nǎm trước.

*

*      *

Phe đế quốc thì yếu dần xuống, phe dân chủ thì ngày càng mạnh lên.

ở Liên Xô, công cuộc xây dựng hoà bình, xây dựng xã hội mới phát triển vùn vụt.

Liên Xô lại ra sức giúp các nước bạn xây dựng dân chủ mới, xây dựng hoà bình.

Mấy nǎm trước, đế quốc Mỹ tưởng chỉ một mình Mỹ có bom nguyên tử, động một chút là chúng đưa bom nguyên tử ra doạ thế giới. Nay Liên Xô cũng có bom nguyên tử đủ các cỡ. Nhưng bom nguyên tử Liên Xô chỉ để chống chiến tranh, để giữ hoà bình, cho nên được nhân dân yêu chuộng hoà bình khắp thế giới hoan hô.

Trước đây hai nǎm, cách mạng Trung Quốc đã đánh tan phe phản động, đã đuổi sạch bọn đế quốc, trước hết là đế quốc Mỹ. Và đang xây dựng một nước Trung Hoa dân chủ mới.

Hai nước to nhất thế giới – Liên Xô và Trung Quốc – cùng các nước dân chủ mới đoàn kết thành một khối. Đó là một lực lượng khổng lồ, là thành trì vô cùng vững chắc của cách mạng, của các dân tộc đang đấu tranh để giải phóng tổ quốc mình. Nay lại có 565 triệu chiến sĩ đòi 5 cường quốc ký Công ước hoà bình.

Đó là bầu bạn ta. Đó là đồng minh ta ngày nay.

*

*      *

Tình hình thế giới như vậy. Tình hình trong nước thế nào ?

Ta mới lấy được chính quyền, thì liền phải kháng chiến. Có thể nói lúc đó, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Chúng tavừa kháng chiến, vừa xây dựng.

Ta đã xây dựng một quân đội nhân dân mạnh mẽ, gồm mấy mươi vạn Vệ quốc quân, bộ đội địa phương, và dân quân du kích.

Ta đang xây dựng một nền kinh tế tài chính và vǎn hoá xã hội tự do, độc lập, tiến bộ.

Ta đã tiêu diệt hơn 17 vạn quân lính địch.

Mỗi nǎm, địch đào tạo được bao nhiêu cán bộ quân sự, bị ta tiêu diệt hết bấy nhiêu.

Ta làm cho địch hao tổn mỗi ngày 1.000 triệu đồng phrǎng.

Mấy nǎm trước, ta bị giặc Pháp và bọn phản động Trung Quốc bao vây. Cách mạng Trung Quốc thành công, tiếp đến cuộc đánh thắng của ta ở biên giới, đã làm cho ta ngày nay có một hậu phương vô cùng rộng rãi, một hậu phương bao gồm tất cả nước bạn ta.

Được những thành tích đó là do quân và dân ta chiến đấu hy sinh. Nhân dịp này, tôi thay mặt Chính phủ và đồng bào tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ anh em thương binh và gia đình liệt sĩ.

Giặc Pháp nguy ngập, chúng quỳ lạy nhờ Mỹ giúp.

Mỹ giỏi, sao mà bị đuổi ra khỏi Trung Quốc? Sao đang thất bại ở Triều Tiên? Vả lại, một dân tộc đã đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết kháng chiến để tranh lại tự do độc lập như dân tộc ta, thì dù Mỹ giúp giặc Pháp nhiều đến mấy, ta cũng đánh, cũng thắng.

*

*      *

Vừa rồi, Hội đồng hoà bình thế giới có quyết nghị mấy điều:

– Các dân tộc châu á có quyền tự quyết, các nước ngoài không được can thiệp.

– Hoà bình ở Việt Nam. Quân đội Pháp phải rút khỏi Việt Nam.

Lâu nay, nhân dân Pháp và các đoàn thể dân chủ Pháp cũng đang đấu tranh đòi thực hiện những điều đó.

Chúng ta hoan nghênh chủ trương ấy.

Chính vì để thực hiện chủ trương ấy mà ta càng kiên quyết kháng chiến. Kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, làm cho quân đội thực dân Pháp không rút lui thì cũng bị tiêu diệt. Lúc đó, nước nào muốn can thiệp cũng không dám can thiệp. Lúc đó, nước ta sẽ thống nhất, độc lập thật sự, và hoà bình sẽ thực hiện thật sự.

Nhưng quân và dân ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng: lũ giặc cướp nước, chết thì chết, nết không chừa. Càng gần thất bại thì chúng càng hung ác. Do đó, càng gần thắng lợi thì ta càng gặp nhiều khó khǎn. Quân và dân ta phải luôn luôn ghi nhớ: Kháng chiến nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ và gian khổ.

Trong mấy nǎm qua, quân và dân ta đã chịu đựng nhiều gian khổ, đã vượt qua nhiều khó khǎn, đã thu được nhiều thành tích. Quân và dân ta thật xứng đáng với tổ tiên ta, với Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Quang Trung.

Để đi đến hoàn toàn thắng lợi, từ nay chúng ta phải làm gì?

Chúng ta phải tiếp tục và tǎng cường những công việc chúng ta đang làm. Tức là:

– Toàn dân đã đoàn kết, phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa. Đoàn kết giữa nhân dân ta. Đoàn kết với anh em Miên, Lào. Đoàn kết với bầu bạn Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ mới.

– Các chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương, dân quân du kích phải thi đua diệt giặc lập công, thi đua giúp đỡ đồng bào.

– Đồng bào sĩ, nông, công, thương phải thi đua tǎng gia sản xuất.

– Cán bộ chính quyền và đoàn thể phải thi đua thực hành cần kiệm liêm chính, thi hành đúng chính sách của Chính phủ và Đoàn thể, đi đúng đường lối quần chúng.

Chúng ta phải vượt mọi khó khǎn, để phá tan mưu địch “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

Chúng ta hoan hô phong trào đấu tranh của đồng bào vùng tạm bị chiếm chống địch bắt lính.

Chúng ta thiết tha kêu gọi nguỵ binh lầm đường quay về với Tổ quốc.

Chúng ta hoan nghênh binh sĩ Pháp đấu tranh đòi về nước.

Chúng ta quyết vượt mọi khó khǎn để thực hiện khẩu hiệu: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Chúng ta nhất định thắng. Vì thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ là lũ giặc cướp nước, bù nhìn là lũ giặc bán nước, mà ta kháng chiến là để giữ gìn Tổ quốc ta.

Chúng ta nhất định thắng. Vì bộ đội ta anh dũng, nhân dân ta đoàn kết, cán bộ ta tận tuỵ, Chính phủ ta sáng suốt và kiên quyết.

Chúng ta nhất định thắng. Vì phe ta (phe hoà bình và dân chủ thế giới) mạnh hơn phe đế quốc.

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn nǎm!

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 19 tháng 12 nǎm 1951
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 37, ngày 19-12-1951
cpv.org.vn

Advertisement