Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 2 nǎm kháng chiến của Triều Tiên (24-6-1952)

Kính gửi: Tướng quân Kim Nhật Thành,

Chủ tịch Chính phủ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên,

Nhân ngày kỷ niệm 2 nǎm kháng chiến của Triều Tiên, thay mặt Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân tôi, tôi xin trân trọng gửi Chủ tịch, Chính phủ, quân đội và nhân dân Triều Tiên lời chào mừng thân ái và nhiệt liệt.

Trong hai nǎm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch, của Đảng Lao động và của Chính phủ Triều Tiên, quân và dân Triều Tiên, với sự giúp đỡ của Chí nguyện quân Trung Quốc, đã đánh thắng bọn đế quốc những trận vẻ vang.

Những thắng lợi của Triều Tiên cũng là những thắng lợi của Việt Nam và của Mặt trận dân chủ hoà bình thế giới do Liên Xô lãnh đạo.

Chúng tôi chắc rằng cuộc kháng chiến của hai dân tộc chúng ta trường kỳ và gian khổ, song nhất định thắng lợi.

Xin chúc đồng chí mạnh khoẻ.

Ngày 24 tháng 6 nǎm 1952
Chủ tịch nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 2107, ngày 25-6-1952.
cpv.org.vn

Advertisement