Điện mừng nhân dịp kỷ niệm 35 nǎm Cách mạng Tháng Mười (7-11-1952)

Kính gửi Đại Nguyên soái Xtalin,

Nhân dịp kỷ niệm 35 nǎm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, tôi xin thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam kính gửi Ngài lời chào mừng nồng nhiệt. Và xin Ngài chuyển lời chúc mừng nhiệt liệt và thành khẩn của chúng tôi cho Chính phủ và nhân dân Liên Xô về sự thắng lợi của nhân dân và Chính phủ Liên Xô từ chủ nghĩa xã hội bước sang chủ nghĩa cộng sản.

Thắng lợi của nhân dân Liên Xô đã tǎng thêm cho chúng tôi rất nhiều tin tưởng và sức mạnh trong lúc chúng tôi đang giành độc lập, dân chủ, tự do và hoà bình.

Thưa Chủ tịch thân mến, tôi xin chúc Ngài mạnh khoẻ và sống lâu.

HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 2203, ngày 7-11-1952.
cpv.org.vn

Advertisement