Điện vǎn gửi Chủ tịch Sơn Ngọc Minh (18-5-1953)

Kính gửi Chủ tịch Sơn Ngọc Minh, Chủ tịch Uỷ ban Dân tộc giải phóng Trung ương Cao Miên,

Nhân dịp kỷ niệm Ngày tuyên bố độc lập của nước Cao Miên tự do, thay mặt Chính phủ, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân tôi, tôi trân trọng gửi Chủ tịch, Uỷ ban Dân tộc giải phóng Trung ương và nhân dân Miên lời chào mừng thân ái và nhiệt liệt.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch, của Uỷ ban Dân tộc giải phóng Trung ương, nhân dân Miên đã thu được nhiều thắng lợi vẻ vang trong công cuộc kháng chiến. Thắng lợi của nhân dân Miên cũng là những thắng lợi chung của nhân dân Việt Nam và của khối liên minh Việt – Miên – Lào đoàn kết chiến đấu, đánh đuổi kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Chúc Chủ tịch mạnh khoẻ.

Ngày 18 tháng 5 nǎm 1953
Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 118,
từ ngày 16 đến 20-6-1953.
cpv.org.vn

Advertisement