Thư gửi cụ Hà Vǎn Quận (1-12-1953)

Kính gửi cụ Hà Vǎn Quận,

Xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An),

Tôi rất vui lòng biết rằng cụ nǎm nay thọ 120 tuổi, mà vẫn hǎng hái lao động và làm gương mẫu cho con cháu trong cuộc phát động quần chúng triệt để giảm tô.

Tôi chắc rằng đến ngày thực hiện cải cách ruộng đất, người cày có ruộng, cụ sẽ được sung sướng thanh nhàn hơn.

Kính chúc cụ trường thọ và luôn luôn mạnh khoẻ.

Nhân dịp này, tôi kính biếu cụ một cái áo và một huy chương làm kỷ niệm, với lòng yêu mến của tôi.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 151,
từ ngày 1 đến 5-12-1953.
cpv.org.vn

Advertisement