Lời cǎn dặn các đơn vị bộ đội vào thành (10-1954)

Suốt tám nǎm kháng chiến, các chú đã làm kiểu mẫu anh dũng, do đó mà chúng ta đã thắng lợi. Nay chúng ta về thành thị, các chú cũng phải làm kiểu mẫu đúng đắn, để tranh lấy thắng lợi trong hoà bình.

Ở thành thị tình hình phức tạp, có nhiều sự quyến rũ làm cho người ta mê muội, hủ hoá, truỵ lạc. Để tránh những cạm bẫy nguy hiểm ấy, để làm tròn nhiệm vụ cao quý của quân đội nhân dân, toàn thể cán bộ và chiến sĩ ta phải ghi nhớ và làm đúng những lời Bác dặn như sau:

– Chớ tự kiêu, tự mãn.

– Chớ rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút thuốc phiện.

– Chớ để lộ bí mật.

– Chớ xa xỉ tham ô lãng phí.

-Phải kính trọng nhân dân, giúp đỡ nhân dân, đoàn kết với nhân dân.

– Phải khiêm tốn, nghiêm chỉnh.

– Phải giữ gìn tính chất trong sạch, chất phác của người chiến sĩ cách mạng.

– Phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.

– Phải làm đúng 10 điều kỷ luật.

– Phải luôn luôn cảnh giác, và phải thực hiện tự phê bình và phê bình để tiến bộ không ngừng.

Bác mong các chú tiến bộ và chúc các chú mạnh khoẻ.

Nói vào tháng 10-1954. Sách Hồ Chí Minh:
Tuyển tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1960, tr.502.
cpv.org.vn

Advertisement