Điện gửi đồng chí Vôrôsilốp nhân dịp nǎm mới (1955) (1-1-1955)

Kính gửi đồng chí Vôrôsilốp,
Chủ tịch Chủ tịch đoàn Xô viết tối cao Liên Xô,

Nhân dịp nǎm mới, tôi xin thay mặt nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, chúc nhân dân Liên Xô vĩ đại thu được nhiều thắng lợi rực rỡ mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản, xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc, bảo vệ hoà bình và dân chủ thế giới.

Kính chúc đồng chí Chủ tịch nǎm mới mạnh khoẻ.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH
cpv.org.vn

Advertisement