Lời tuyên bố trước khi lên đường đi thǎm Liên Xô và Trung Quốc (22-6-1955)

Thưa đồng bào toàn quốc,

Liên Xô và Trung Quốc là hai nước anh em của Việt Nam ta.

Hôm nay, đáp lời mời của Chính phủ Liên Xô và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Đảng Lao động Việt Nam cử một Đoàn đại biểu sang thǎm Liên Xô và Trung Quốc.

Tôi rất sung sướng lãnh đạo Đoàn đại biểu đó, và tin chắc rằng cuộc đi thǎm này sẽ thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với nhân dân và chính phủ hai nước bạn.

Chúc đồng bào mạnh khoẻ và cố gắng thi đua.

—————————–

Nói ngày 22-6-1955.
Báo Nhân dân, số 477, ngày 23-6-1955.
cpv.org.vn

Advertisement