Diễn vǎn đọc tại nhà ga Nam Ninh (23-6-1955)

Các đồng chí thân mến và các bạn,

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vô cùng vui mừng nhận lời mời sang thǎm nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vĩ đại.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước anh em. Tình hữu nghị chân thành và sâu xa giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc đã có từ lâu. Ngày nay, chúng tôi lại vô cùng cảm động về sự đón tiếp hết sức nồng hậu của các đồng chí và các bạn đối với chúng tôi. Nhân dịp này Đoàn đại biểu chúng tôi xin tỏ lòng chân thành cảm ơn các đồng chí và các bạn.

Trung Quốc là một nước vĩ đại, hùng cường và đẹp đẽ. Nền vǎn hoá lâu đời và ưu tú của Trung Quốc đã có một ảnh hưởng sâu xa ở châu á và trên thế giới.

Từ ngày nhân dân Trung Quốc giành được thắng lợi lịch sử trong cuộc chiến tranh giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc quang vinh, nhân dân Trung Quốc đã tiến triển vượt bực về mọi phương diện trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân Việt Nam coi đó cũng là thành tích của bản thân mình.

Nhân dân Việt Nam ngày nay đang ra sức đấu tranh củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ. Cuộc đấu tranh đó đã được và sẽ luôn luôn được sự khuyến khích và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Trung Quốc cũng như nhân dân thế giới.

Chúng tôi tin chắc rằng cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng tôi, mặc dầu trường kỳ và mãnh liệt, nhưng nhất định thắng lợi. Một lần nữa, chúng tôi xin tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhân dân Trung Quốc và nhân dân tỉnh Quảng Tây.

Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc bất diệt!

Chủ tịch Mao Trạch Đông, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Trung Quốc và người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, muôn nǎm!

——————————-

Đọc ngày 23-6-1955.
Báo Nhân dân, số 479, ngày 25-6-1955.
cpv.org.vn

Advertisement