Báo cáo tại Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khoá I, Kỳ họp thứ nǎm (23) (20-9-1955)

Thưa các vị đại biểu,

Về việc Đoàn đại biểu của Chính phủ ta đi thăm ba nước bạn Trung Quốc, Mông Cổ và Liên Xô, chắc nhiều vị đã rõ. Nhưng vì cuộc đi thăm ấy có ảnh hưởng lớn đối với chính trị và kinh tế nước ta, cho nên tôi thấy cần báo cáo lại.

Trong những ngày ở các nước bạn, Đoàn đại biểu ta đi đến đâu cũng được Đảng, Chính phủ và nhân dân các nước bạn đón tiếp cực kỳ long trọng và thân mật. Có tai nghe mắt thấy cảm tình yêu mến nồng nàn của nhân dân các nước bạn đối với nhân dân ta, thì càng thấm thía rằng chữ Đại gia đình hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa không phải chỉ là một danh từ đẹp, mà thật là một khối đoàn kết chặt chẽ, một lực lượng vô địch.

Mục đích cuộc đi thăm là nhằm củng cố thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước bạn và phát triển thêm sự hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hoá giữa các nước bạn và nước ta. Mục đích ấy đã hoàn toàn đạt được.

Về chính trị: Đoàn đại biểu ta và các Chính phủ bạn đều nhất trí trong sự nhận định tình hình thế giới, tình hình Đông – Nam Á và tình hình Đông Dương, đều nhất trí về phương pháp giữ gìn hoà bình.

Các nước bạn hoàn toàn ủng hộ ta trong cuộc đấu tranh đặng triệt để thi hành Hiệp định Giơnevơ.

Những bản tuyên bố chung của Đoàn đại biểu ta và Chính phủ Liên Xô, Chính phủ Trung Quốc đều nhất trí nhấn mạnh sự quan trọng của việc hiệp thương giữa Chính phủ ta và chính quyền miền Nam theo đúng Hiệp định Giơnevơ để bàn về việc chuẩn bị tổng tuyển cử tự do trong cả nước nhằm mục đích thống nhất đất nước Việt Nam.

Về kinh tế: trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng chủ quyền và độc lập của ta, các nước bạn, trước hết là Liên Xô và Trung Quốc giúp ta tiền bạc, máy móc và kỹ thuật để ta khôi phục và phát triển kinh tế của ta.

Liên Xô tặng ta 400 triệu đồng rúp trong 2 năm, giúp ta khôi phục và xây dựng 25 xí nghiệp.

Trung Quốc tặng ta 800 triệu đồng nhân dân tệ trong 5 năm, giúp ta làm lại các đường xe lửa, bến tàu thuỷ, tu sửa cầu đường, xây dựng nhà máy dệt, nhà máy thuộc da, nhà máy làm giấy, v.v..

Liên Xô và Trung Quốc đều giúp ta đào tạo cán bộ chuyên môn và phái các nhà chuyên môn sang giúp ta. Đồng thời, để mở mang việc buôn bán, ta và các nước bạn đã ký những hiệp nghị mậu dịch.

Nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ tặng ta một số thịt và một số bò, một số cừu để ta lập một nông trường chăn nuôi.

Các nước anh em khác, như Tiệp Khắc, Cộng hoà Dân chủ Đức, Ba Lan, Hunggari, Rumani, Bungari, v.v. đều ra sức giúp ta.

Về văn hoá: Đoàn đại biểu ta và các Chính phủ bạn đều đồng ý mở rộng hợp tác về văn hoá, giáo dục, y tế. Liên Xô, Trung Quốc tặng ta những dụng cụ cần thiết cho văn hoá và y tế, giúp ta một số giáo sư, đồng ý cho ta gửi một số cán bộ sang học ở Liên Xô và Trung Quốc. Hiện nay nhân dân ta đang hoan nghênh các đoàn văn công Trung Quốc, Triều Tiên và Anbani. Đoàn văn công ta thì đang được nhân dân Ba Lan, Liên Xô và Trung Quốc hoan nghênh. Đó là bước đầu tốt đẹp của sự trao đổi văn hoá giữa nước ta và các nước bạn.

Các nước bạn giúp ta một cách khảng khái, vô tư, như anh em giúp nhau, tuyệt đối không có chút gì vụ lợi. Các nước bạn chỉ mong chúng ta cố gắng làm cho nhân dân ta thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành thống nhất, nước ta mau giàu mạnh, dân ta được ấm no.

Ta được các nước bạn giúp, tức là có thêm điều kiện để tự lực cánh sinh.

Chính phủ ta phải có kế hoạch để sử dụng hợp lý sự giúp đỡ ấy.

Cán bộ ta phải ra sức công tác, phải làm việc tốt với các chuyên gia bạn, học tập kinh nghiệm tiền tiến của các nước bạn; phải bảo quản và sử dụng tốt những máy móc và vật liệu các nước bạn đã giúp ta; phải chống tư tưởng ỷ lại; phải nghiêm khắc chống bệnh quan liêu, lãng phí, tham ô.

Nhân dân ta phải ra sức thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm về mọi mặt, nhất là về sản xuất nông nghiệp, để trừ diệt nạn đói kém, để có lương thực đầy đủ.

Mọi người, mọi ngành đều cố gắng thi đua, thì kế hoạch khôi phục kinh tế của ta nhất định hoàn thành được, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta dần dần được nâng cao, miền Bắc được củng cố vững mạnh; đồng bào miền Nam càng thêm hăng hái đấu tranh, công cuộc xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh nhất định sẽ thực hiện được.

Sẵn đây tôi xin trả lời một câu hỏi: Vì sao chúng ta phải ra sức củng cố miền Bắc thật vững mạnh để có thể chiếu cố miền Nam, chứ quyết không thể vì muốn chiếu cố miền Nam mà hạ thấp yêu cầu của miền Bắc?

Lý do rất giản đơn. Như tôi đã có dịp trình bày trước Đại hội Mặt trận Tổ quốc: “Nền có vững, nhà mới chắc; gốc có mạnh, cây mới tốt”. Miền Bắc là nền tảng, là gốc rễ lực lượng đấu tranh của toàn dân ta, cho nên chúng ta phải làm cho nó thật vững, thật mạnh.

Xin nêu một thí dụ rất giản đơn khác. Trong công việc vận tải bằng xe lửa, nếu đầu tàu yếu thì không thể chuyên chở nhiều. Muốn kéo nhiều toa, muốn chở nhiều khách, muốn chuyển nhiều hàng, thì đầu tàu ắt phải thật chắc, thật mạnh, thật tốt; miền Bắc phải là cái đầu tàu thật vững, thật tốt ấy để đưa cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Nhân dịp này, tôi đề nghị Quốc hội nhiệt liệt hoan hô sự giúp đỡ vô tư và khảng khái của các nước anh em ta.

——————————

Đọc ngày 20-9-1955.
Báo Nhân dân, số 567, ngày 21-9-1955.

(23) Quốc hội khoá I, Kỳ họp thứ 5: Họp từ ngày 15 đến ngày 20-9-1955 tại Hà Nội. Trong kỳ họp này, Quốc hội đã quyết nghị một số vấn đề về các thành viên của Hội đồng Chính phủ, cử đồng chí Phạm Vǎn Đồng làm Thủ tướng. Quốc hội ra nghị quyết về Quốc huy, Quốc kỳ và Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tr.69.

cpv.org.vn