Lời chúc mừng nǎm mới (1-1-1956)

Cùng đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài,

Cùng toàn thể bộ đội và cán bộ quân, dân, chính, Đảng,

Tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái chúc tất cả mọi người năm mới đoàn kết, vui vẻ, mạnh khoẻ, cố gắng và tiến bộ.

Nhân dịp này, chúng ta hãy xét lại tình hình trong năm cũ và định ra nhiệm vụ cho năm mới.

Trong năm 1955, tình hình thế giới đại khái như sau:

Do chính sách và sự cố gắng của Liên Xô, Trung Quốc và các nước khác trong phe dân chủ, do sự đấu tranh của các chính phủ và nhân dân yêu chuộng hoà bình, tình hình thế giới nói chung đã có phần dịu hơn trước, mặc dù phe đế quốc vẫn tiếp tục âm mưu chuẩn bị chiến tranh.

Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (24) , Hiệp ước Pari nhằm vũ trang lại Tây Đức và khối xâm lược Đông – Nam á do Mỹ cầm đầu, đều là những mưu mô thâm độc của phe đế quốc hiếu chiến. Nhưng mâu thuẫn giữa chúng ngày càng sâu, khó khăn của chúng ngày càng nhiều.

Hội nghị các nước á – Phi ở Băngđung hồi tháng 4, Hội nghị Giơnevơ hồi tháng 7 giữa các vị đứng đầu bốn nước lớn, việc hai Thủ tướng ấn Độ và Miến Điện đi thăm Liên Xô và các nước khác, nhất là việc hai lãnh tụ Liên Xô đi thăm ấn Độ, Miến Điện và ápganixtan v.v. là những việc rất quan trọng đã tăng cường thêm lực lượng hoà bình thế giới.

Nhưng tình hình Đông Dương thì vẫn căng thẳng, vì đế quốc Mỹ càng ngày càng can thiệp vào miền Nam Việt Nam và Miên, Lào. Vì Mỹ xui đẩy chính quyền miền Nam vi phạm Hiệp định Giơnevơ một cách trắng trợn. Vì Chính phủ Pháp không làm đúng những điều họ đã ký kết trong Hiệp định Giơnevơ.

Do tình hình ấy, trong năm tới, các chính phủ và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới phải cố gắng nhiều hơn nữa để củng cố hoà bình và phát triển 5 nguyên tắc chung sống hoà bình. Riêng nhân dân Việt Nam ta và nhân dân hai nước Miên và Lào càng phải đoàn kết để đấu tranh chống đế quốc Mỹ can thiệp, thi hành đầy đủ Hiệp định Giơnevơ và để đưa lại hoà bình thật sự ở Đông Dương.

*

*     *

Về tình hình trong nước, để chống lại chính sách can thiệp của đế quốc Mỹ và chính sách độc tài của chính quyền miền Nam, để chống lại trò hề “trưng cầu dân ý”, chống lại âm mưu tuyển cử “quốc hội” riêng rẽ và đặt ra “hiến pháp” giả hiệu, đồng bào ta từ Bắc đến Nam đang ra sức đấu tranh đòi thi hành đúng đắn Hiệp định Giơnevơ; đòi mở hội nghị hiệp thương để bàn về tổng tuyển cử tự do trong cả nước; chống mọi hành động vi phạm Hiệp định Giơnevơ.

Cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta được nhân dân thế giới đồng tình và ủng hộ.

Uỷ ban Quốc tế do đại biểu Ấn Độ làm Chủ tịch, đã cố gắng kiểm soát và giám sát việc thi hành Hiệp định Giơnevơ.

Còn ở miền Bắc ta, thì năm vừa rồi vài vùng có bị hạn, lụt, bão, mất mùa. Nhưng đồng bào ta cần cù, hăng hái ra sức vượt mọi khó khăn, khôi phục kinh tế. Vụ mùa vừa rồi khá tốt.

Cải cách ruộng đất đang mở rộng ở miền đồng bằng.

Công nghiệp và thương nghiệp đang có đà khôi phục.

Văn hoá giáo dục có thành tích khá.

Quân đội học tập tiến bộ nhiều. Quốc phòng được củng cố.

Khu tự trị Thái – Mèo được thành lập, đồng bào miền núi rất phấn khởi.

Nói tóm lại: các tầng lớp nhân dân đều đoàn kết nhất trí, hăng hái làm việc, tăng gia sản xuất.

Những việc đó chứng tỏ rằng chế độ dân chủ cộng hoà của ta rất vững vàng và tốt đẹp, vì nó một lòng một dạ phục vụ nhân dân, được nhân dân hết lòng ủng hộ.

Đồng bào miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống chính quyền độc tài tay sai của Mỹ, đòi cải thiện đời sống, đòi tự do dân chủ, đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ. Miền Nam yêu quý của chúng ta luôn luôn xứng đáng là thành đồng của Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập với một bản cương lĩnh rất hợp lý hợp tình, cho nên đã được sự ủng hộ của nhân dân ta và sự đồng tình của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

*

*     *

Tình hình ấy đặt cho chúng ta những nhiệm vụ sau đây:

1. Toàn dân đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh chính trị, thực hiện Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc, đòi thi hành đúng đắn Hiệp định Giơnevơ, đòi nhà cầm quyền miền Nam phải hiệp thương với Chính phủ ta để thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ.

2. Đồng bào miền Bắc ta phải ra sức củng cố miền Bắc về mọi mặt, tức là:

– Hoàn thành tốt việc cải cách ruộng đất ở miền Bắc;

– Ra sức thi đua sản xuất và tiết kiệm, thực hiện kế hoạch khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá 1956;

– Tiếp tục củng cố quốc phòng;

– Bảo vệ trật tự, an ninh, trấn áp bọn phá hoại.

3. Về ngoại giao: thắt chặt tình đoàn kết với Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác; tăng cường tình hữu nghị với các nước láng giềng: Miên, Lào, ấn Độ, Miến Điện, Nam Dương, đoàn kết với nhân dân Pháp và nhân dân thế giới, để bảo vệ hoà bình.

Những nhiệm vụ ấy rất nặng nề, nhưng rất vẻ vang. Trong lúc thi hành những nhiệm vụ ấy, chúng ta sẽ gặp nhiềukhó khăn: Mỹ tăng cường can thiệp; bọn tay sai của chúng trắng trợn phá hoại Hiệp định Giơnevơ; đế quốc và phong kiến câu kết với nhau, chúng sẽ ngăn trở việc củng cố miền Bắc của nhân dân ta.

Chúng ta phải thấy rõ khó khăn, thấy rõ âm mưu của địch để luôn luôn tỉnh táo đề phòng và chống địch phá hoại; luôn luôn kiên quyết vượt mọi trở ngại.

Khó khăn tuy nhiều, nhưng điều kiện thuận lợi của chúng ta rất lớn. Nhân dân ta ngày càng đoàn kết, tin tưởng, hăng hái và cố gắng. Nói chung tình hình thế giới đang phát triển có lợi cho ta. Các nước anh em ra sức giúp ta. Chúng ta có thêm nhiều nước bạn đồng tình và ủng hộ ta.

Điều chủ chốt là đồng bào trong nước và kiều bào ngoài nước cần phải đoàn kết hơn nữa trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng nhau ra sức củng cố miền Bắc về mọi mặt, vì miền Bắc là nền tảng lực lượng của nhân dân ta. Miền Bắc vững mạnh, thì chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vững mạnh, đồng bào miền Nam có chỗ dựa vững mạnh trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng.

Để củng cố miền Bắc, tất cả mọi người, mọi ngành đều phải hăng hái tham gia thi đua yêu nước, tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Chúng ta phải hoàn thành cho kỳ được kế hoạch khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá của năm 1956.

Toàn thể nhân dân ta luôn luôn nâng cao chí khí phấn đấu dẻo dai bền bỉ, tin tưởng sâu sắc, không sốt ruột, không chủ quan, thì dầu đối phương muốn ỳ ra, cũng không thể ỳ được mãi. Nhất định chúng sẽ thất bại, vì chúng làm trái ngược với ý nguyện của nhân dân ta.

Hỡi toàn thể đồng bào,

Chúng ta đã chiến đấu trường kỳ và gian khổ mới có thắng lợi như ngày nay. Trong cuộc đấu tranh chính trị gay go, phức tạp, để củng cố và phát triển thắng lợi ấy, để giữ vững hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước, chúng ta quyết không sợ khó khăn nào, không ngại cố gắng nào. Cho nên chúng ta nhất định thắng lợi.

*

*     *

Một lần nữa tôi chúc:

Các cụ phụ lão mạnh khoẻ và sống lâu,

Đồng bào các giới đoàn kết một lòng, ra sức thi đua yêu nước và tiến bộ,

Các cháu thanh niên hăng hái xung phong, các cháu thiếu nhi chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn,

Quân đội ta học tập có kết quả tốt,

Cán bộ quyết tâm làm tròn nhiệm vụ và thu nhiều thành tích tốt.

Chúc toàn thể đồng bào năm mới thu nhiều thắng lợi mới.

– Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn năm!

– Hoà bình thế giới muôn năm!

HỒ CHÍ MINH

—————————–

Báo Nhân dân, số 669, ngày 1-1-1956.

(24) Liên minh Bắc Đại Tây Dương: Còn gọi là Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một khối liên minh quân sự – chính trị của các nước đế quốc, do Mỹ cầm đầu, được thành lập theo Hiệp ước liên minh Bắc Đại Tây Dương, ký ngày 4-4-1949, tại Oasinhtơn (Mỹ). Tham gia Liên minh này có các nước Mỹ, Anh, Pháp, Bỉ, Canađa, Đan Mạch, Aixơlen, Italia, Lúcxǎmbua, Na Uy, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Về sau có thêm một số nước: Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ (1952), Tây Đức (10-1954) và một số nước rút ra khỏi khối, đầu tiên là Pháp (1966), sau đó là Hy lạp (1974). Mục đích của khối này là bao vây, uy hiếp Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cũ ở châu Âu và phong trào cách mạng ở lục địa. Tr.102.

cpv.org.vn

Advertisement