Thư gửi đồng bào nông thôn và cán bộ nhân dịp cải cách ruộng đất ở miền Bắc cǎn bản hoàn thành (18-8-1956)

Kháng chiến thắng lợi đã hai năm, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng khỏi xiềng xích thực dân; ngày nay nông dân miền Bắc ta lại thoát khỏi ách địa chủ phong kiến.

Gần 10 triệu đồng bào nông dân đã được ruộng cày, hàng vạn cán bộ mới ở nông thôn đã được đào tạo. Tổ chức của Đảng, chính quyền và nông hội ở xã đã được chấn chỉnh.

Đó là một thắng lợi to lớn. Nó mở đường cho đồng bào nông thôn ta xây dựng cuộc đời ấm no, góp phần xứng đáng vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh để đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Có thắng lợi đó là nhờ Đảng và Chính phủ ta có chính sách đúng đắn, nhờ sức đoàn kết đấu tranh của nông dân lao động, nhờ sự ủng hộ tích cực của quân đội và nhân dân, nhờ tinh thần hy sinh cố gắng của cán bộ.

Nhân dịp này, tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời:

Chúc mừng đồng bào nông thôn đã thắng lợi;

Khen ngợi cán bộ cải cách ruộng đất và cán bộ cùng cốt cán các xã đã chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, đấu tranh bền bỉ;

Khen ngợi nhân dân và quân đội đã tích cực góp phần vào thắng lợi chung.

Cải cách ruộng đất là một cuộc đấu tranh giai cấp chống phong kiến, một cuộc cách mạng long trời lở đất, quyết liệt gay go. Lại vì kẻ địch phá hoại điên cuồng; vì một số cán bộ ta chưa nắm vững chính sách, chưa thực đi đúng đường lối quần chúng; vì sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ có chỗ thiếu cụ thể, thiếu kiểm tra đôn đốc – cho nên khi cải cách ruộng đất đã xảy ra những khuyết điểm, sai lầm: trong việc thực hiện đoàn kết nông thôn, việc đánh kẻ địch, việc chấn chỉnh tổ chức, trong chính sách thuế nông nghiệp, v.v ..

Trung ương Đảng và Chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm những sai lầm, khuyết điểm ấy và đã có kế hoạch kiên quyết sửa chữa, nhằm đoàn kết cán bộ, đoàn kết nhân dân, ổn định nông thôn, đẩy mạnh sản xuất.

Cần phải sửa chữa những khuyết điểm như: không dựa hẳn vào bần cố nông, không đoàn kết chặt chẽ với trung nông, không thực sự liên hiệp phú nông.

Ai bị vạch sai lên thành phần địa chủ, phú nông, cần phải vạch lại cho đúng.

Đảng viên, cán bộ và nhân dân, ai đã bị xử trí sai thì cần phải khôi phục đảng tịch, quyền lợi và danh dự cho họ.

Đối với địa chủ, thì phải đối xử theo đúng 8 điều quy định; phải chiếu cố những địa chủ kháng chiến, ủng hộ cách mạng và địa chủ có con là bộ đội, cán bộ.

Những nơi đã nâng diện tích hoặc sản lượng quá mức, cần phải điều chỉnh lại cho đúng.

Việc sửa chữa phải kiên quyết và có kế hoạch. Việc gì sửa được ngay thì phải làm ngay. Việc gì chưa sửa được ngay thì phải kết hợp trong kiểm tra lại mà làm.

Chúng ta cần phát huy những thắng lợi đã thu được, đồng thời chúng ta phải kiên quyết sửa chữa những sai lầm.

Ngày nay, nhân dân đã làm chủ nông thôn thì cần phải đoàn kết chặt chẽ, hăng hái sản xuất, phát triển và củng cố các tổ đổi công, v.v. để ngày càng no đủ hơn và để góp phần làm cho dân giàu nước mạnh.

Cán bộ phải ra sức học tập văn hoá và chính trị, phải gương mẫu trong công tác và sản xuất, phải thiết thực quan tâm đến đời sống của nhân dân.

Nhân dân cần thẳng thắn phê bình và giúp đỡ cán bộ trong công tác.

Các cấp khu và tỉnh cần phải thiết thực giúp đỡ cán bộ huyện và xã, để công tác và sản xuất được kết quả tốt.

Đoàn kết là lực lượng tất thắng của chúng ta. Để củng cố miền Bắc làm nền tảng vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà, toàn dân ta cần đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi trên cơ sở liên minh công nông trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cán bộ cũ và cán bộ mới của Đảng và chính quyền càng phải thống nhất tư tưởng, đoàn kết nhất trí, thi đua phục vụ nhân dân.

Toàn thể cán bộ và nhân dân hãy đoàn kết chặt chẽ chung quanh Đảng và Chính phủ, cùng nhau ra sức thi đua, làm cho nông thôn dân chủ của chúng ta ngày càng tươi vui, phồn thịnh.

Chào thân ái và đoàn kết

HỒ CHÍ MINH

—————————–

Báo Nhân dân, số 897, ngày 18-8-1956.
cpv.org.vn