Lời kêu gọi đồng bào nông dân tǎng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm (1-1957)

Đồng bào nông dân vừa gặt xong một vụ mùa tốt, kết thúc một cách thắng lợi kế hoạch 1956. Hiện nay đồng bào đang tiến hành vụ Đông – Xuân, mở đầu kế hoạch 1957. Tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời khen ngợi đồng bào.

Sản xuất lương thực bước đầu đã thắng lợi và đã bước đầu nâng mức sống của nhân dân.

Sang nǎm mới, sản xuất nông nghiệp vẫn là nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch Nhà nước nhằm tǎng cường thêm nữa sản xuất lương thực, thật sự đẩy mạnh việc trồng cây công nghiệp, việc chǎn nuôi gia súc; đồng thời coi trọng nghề rừng, nghề cá, nghề muối và những nghề phụ khác.

Đó là một nhiệm vụ rất to lớn và vẻ vang của đồng bào nông dân và cán bộ các cấp.

Chúng ta đã thu được kết quả đầu tiên trong sản xuất, nhưng chúng ta cũng phải nhận rõ khó khǎn còn nhiều. Chúng ta không được thấy mùa màng vừa qua tốt mà chủ quan, thấy có thiên tai mà bi quan, thấy khó khǎn mà e ngại. Chúng ta phải có quyết tâm khắc phục mọi khó khǎn và phát huy những thuận lợi cǎn bản như: ruộng đất đã về tay nông dân, nông dân đã làm chủ nông thôn, chính sách khôi phục và phát triển kinh tế của Đảng và Chính phủ rất đúng, kinh nghiệm sản xuất của đồng bào ta dồi dào… Với những thuận lợi ấy, đồng bào nông dân sẽ phát triển không ngừng những thành tích đã thu được.

Tôi kêu gọi đồng bào nông dân và cán bộ các cấp hãy ra sức thực hiện đầy đủ và kịp thời những công tác sau đây:

– Cấy lúa chiêm và trồng ngô, khoai…

– Trồng cây công nghiệp, nhất là trồng bông.

– Phát triển chǎn nuôi nhiều lợn, gà, trâu, bò.

– Hết sức tiết kiệm trong công việc làm ǎn và trong dịp Tết, phải tránh lãng phí sức người, tránh lãng phí thời giờ và tiền của. Chớ vì được mùa mà ǎn tiêu phí phạm.

– Phải ra sức chống hạn, chống rét. Phải đoàn kết và tổ chức tốt những tổ đổi công để giúp đỡ nhau sản xuất.

– Phải gắn liền việc sản xuất và việc sửa sai.

Với lòng nồng nàn yêu nước và truyền thống anh dũng đoàn kết đấu tranh, với đức tính cần cù và kiên nhẫn của nhân dân ta, tôi chắc rằng đồng bào và cán bộ sẽ vượt mọi khó khǎn, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện tiết kiệm, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất 1957. Như thế là đồng bào nông dân sẽ góp phần xứng đáng vào công cuộc củng cố miền Bắc và đấu tranh để thống nhất nước nhà.

Chính phủ sẽ khen thưởng những đồng bào và cán bộ có nhiều thành tích sản xuất.

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tôi thân ái chúc đồng bào và cán bộ vui vẻ trong phong trào thi đua sản xuất và thực hiện tiết kiệm.

Tháng 1 nǎm 1957
HỒ CHÍ MINH

———————————

Báo Nhân dân, số 1045, ngày 14-1-1957.
cpv.org.vn