Diễn vǎn trong tiệc chiêu đãi ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) (10-7-1957)

Thưa đồng chí Uỷ viên trưởng thân mến,

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, chúng tôi rất sung sướng được đón tiếp các đồng chí ở đây và rất cám ơn các đồng chí đã đến dự đông đủ. Tuy chúng tôi đến Thủ đô Bình Nhưỡng mới vài ngày, song những điều tai nghe mắt thấy đã làm cho chúng tôi rất phấn khởi.

Trong khi nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ, trong khi gặp gỡ nhân dân Bình Nhưỡng ở cuộc mít tinh to lớn, trong khi đi thǎm nhà máy, trường học, vườn trẻ, v.v. tình nghĩa thắm thiết của nhân dân Triều Tiên đối với nhân dân Việt Nam đã biểu lộ một cách nhiệt liệt.

Một điều khác làm cho chúng tôi sung sướng là những thành tích to lớn của nhân dân Triều Tiên trong công cuộc dựng lại nước nhà. Vài thí dụ:

Trong chiến tranh, Bình Nhưỡng đã bị đế quốc Mỹ tàn phá thành đất bằng, ngày nay Bình Nhưỡng đã trở nên một Thủ đô mới đẹp.

Sức lao động sáng tạo của giai cấp công nhân cùng với trí tuệ của anh em trí thức đã làm cho công nghiệp Triều Tiên chế tạo được nhiều máy móc và nhiều đồ dùng trong đời sống hằng ngày.

Chính sách của Đảng và Chính phủ trong cải cách ruộng đất, sức lao động cần cù của nông dân, kết quả tìm tòi của các nhà khoa học, đã làm cho sản xuất nông nghiệp tǎng nǎng suất lên nhiều.

Do sự hǎng hái xung phong mỗi nǎm làm một tháng lao động nghĩa vụ, thanh niên và học sinh đã tham gia xây những ngôi nhà nguy nga và đắp những con đường rộng rãi…

Có những thành tích đó là do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động và Chính phủ Nhân dân Triều Tiên, do sự đoàn kết nhất trí và cố gắng của toàn thể nhân dân, do sự giúp đỡ vô tư của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa.

Những thành tích đó của các đồng chí khuyến khích nhân dân Việt Nam rất nhiều.

Nhân dân hai nước chúng ta có nhiều điểm giống nhau, chúng ta cùng ở trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc vĩ đại, cùng kiên quyết đấu tranh thống nhất nước nhà, cùng tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Dù chúng ta còn có nhiều khó khǎn, nhưng với sự cố gắng bản thân của chúng ta, với sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới, dưới ngọn cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác – Lênin, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi.

Một điều nữa làm cho chúng tôi rất sung sướng là chúng tôi sẽ mang về cho đồng bào chúng tôi tin mừng là: đồng chí Thủ tướng Kim Nhật Thành đã hứa sẽ sang thǎm Việt Nam.

Thưa các đồng chí! Tôi trân trọng đề nghị chúng ta cùng nâng cốc:

Chúc tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Triều Tiên ngày càng phát triển và củng cố.

Chúc sức khoẻ của đồng chí Uỷ viên trưởng, đồng chí Thủ tướng và các đồng chí có mặt tại đây.

Đảng Lao động Triều Tiên muôn nǎm!

Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên muôn nǎm!

Các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giới yêu chuộng hoà bình đoàn kết muôn nǎm!

——————————-

Đọc ngày 10-7-1957.
Báo Nhân dân, số 1221, ngày 12-7-1957.
cpv.org.vn