Diễn vǎn ở sân bay Bình Nhưỡng trước khi rời Triều Tiên (12-7-1957)

Thưa đồng chí Uỷ viên trưởng thân mến,

Thưa đồng chí Thủ tướng thân mến,

Thưa các đồng chí,

Bây giờ, chúng tôi sắp từ giã đất nước Triều Tiên tươi đẹp. Tuy thời gian chúng tôi ở đây ngắn ngủi, nhưng đất nước và nhân dân Triều Tiên đã để lại trong lòng chúng tôi những ấn tượng không bao giờ phai nhạt được.

Có thể nói tóm tắt rằng: trước khi đến đây, lòng chúng tôi đầy ước ao, mong mỏi; trong thời gian ở đây, lòng chúng tôi đầy phấn khởi vui mừng; lúc sắp từ giã các đồng chí, lòng chúng tôi rất lưu luyến.

Trong mấy ngày qua, chúng tôi đã trông thấy những sự tranh đấu gian khổ và anh dũng cũng như những thành tích to lớn của nhân dân Triều Tiên trong mấy nǎm kháng chiến và trong công cuộc xây dựng hoà bình.

Tấm gương sáng của các đồng chí là một sự cổ vũ, khuyến khích lớn đối với nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Lần đi thǎm này càng thắt chặt thêm mối tình đoàn kết giữa nhân dân anh em hai nước chúng ta. Việt Nam và Triều Tiên tuy đường xa, nhưng lòng rất gần. Khi đến đây, chúng tôi có nhiệm vụ trao tình thân ái của nhân dân Việt Nam cho nhân dân Triều Tiên. Lúc trở về, chúng tôi sẽ chuyển tình thân ái của nhân dân Triều Tiên cho nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn đồng chí Uỷ viên trưởng, đồng chí Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ Triều Tiên và nhờ các đồng chí chuyển lời cảm ơn chân thành của chúng tôi đến nhân dân Thủ đô Bình Nhưỡng và nhân dân Triều Tiên anh em.

Chúng tôi xin chúc nhân dân Triều Tiên thu được nhiều thành tích to lớn trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà và tiến tới chủ nghĩa xã hội.

Tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân hai nước Việt – Triều muôn nǎm!

Đảng Lao động Triều Tiên muôn nǎm!

Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

———————-

Đọc ngày 12-7-1957.
Báo Nhân dân, số 1222, ngày 13-7-1957.
cpv.org.vn